Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…,
Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem.

Misericordias Domini in aeternum cantabo (Ps 89,2). Do głosu Najświętszej Maryi Panny, „Matki Miłosierdzia”, do głosu nowej świętej, która w niebieskim Jeruzalem śpiewa hymn na cześć miłosierdzia wraz z wszystkimi przyjaciółmi Boga, dołączamy nasz głos także my, Kościół pielgrzymujący.

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy go osobiście doświadczyli i świadczyli o nim braciom.

(Jan Paweł II, Kanonizacja – Rzym 30 IV 2000)

Copyright © 2016 - Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej