Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne, Wniebowzięcie NMP, dn. 15 sierpnia 2021 r.

Niedziela, 15 Sierpień 2021 r.

Ogłoszenia parafialne, Wniebowzięcie NMP, dn. 15 sierpnia 2021 r.


1. W niedzielę, za tydzień, dnia 22 sierpnia, obchodzić będziemy 116 r. urodzin i Chrztu – św. Faustyny. Pełne wdzięczności świętowanie będzie przebiegało w następującym porządku:
   o godz. 8.30 – Msza św. w Sanktuarium,
   o godz. 10.oo – procesja z relikwiami św. Faustyny z Głogowca,
   o godz. 12.oo – uroczysta Suma odpustowa,
   o godz. 15.oo – Godzina Miłosierdzia,
   o godz. 17.oo – Msza św.

2. WE WTOREK, 24 VIII, w wigilię urodzin św. Siostry Faustyny:
   o godz. 19.30 – Msza św. w Sanktuarium,
   o godz. 20.00 – procesja Eucharystyczna do domku w Głogowcu,
   o godz. 21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
                             w domku św. Faustyny,

   o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia;

W ŚRODĘ, w 116 rocznicę urodzin św. Siostry Faustyny, 25 VIII:
   o godz. 5.30 – zakończenie Adoracji,
   o godz. 8.15 – Msza św. w Głogowcu przy ołtarzu polowym,
   o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia.

3. Uprzejmie ponawia się prośbę o pomoc w przygotowaniu uroczystości:
   * brać strażacką - o pomoc w zabezpieczeniu procesji,
   * orkiestrę strażacką o udział w procesji,
   * chór „Cantabile” i służbę liturgiczną, osoby do recepcji i sklepiku,
   * osoby do feretronów i chorągwi.
Pamiętajmy także o udekorowaniu domostw, szczególnie w Głogowcu i Świnicach, na trasie procesji.

4. Niedzielnej Mszy świętej odpustowej przewodniczył będzie i okolicznościowe kazanie wygłosi ks. Bogumił Gacka, Marianin, profesor nauk teologicznych, wykładowca UKSW, KUL, WSD Księży Marianów, WSD w Radomiu, kierownik pierwszej na świecie katedry personalizmu chrześcijańskiego. Ksiądz Profesor, 21 lat temu, był obecny przy poświęceniu domku Świętej Siostry Faustyny w Głogowcu.
   Wdzięczni Miłosierdziu Bożemu za tak przezacnego sumistę i kaznodzieję, polecamy Jego osobę przemożnemu wstawiennictwu Mistyczki z Głogowca.

5. W minionym tygodniu przyszedł rachunek za wywóz śmieci cmentarnych. Ostatnio Parafianie i rodziny spoza naszej Parafii, których bliscy spoczywają na naszym cmentarzu, wyprodukowali 16,820 t śmieci, za które trzeba zapłacić 13 719,89 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Uprasza się Parafian i osoby, których bliscy spoczywają na naszym cmentarzu o pomoc w pokryciu kosztów wywózki dwóch hałd śmieci cmentarnych.

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU:
 

XXX Niedziela Zwykła,
24 października:

8.30,  11.00  i 16.00

W dni powszednie,
od poniedziałku do soboty:

17.00

Nabożeństwo różańcowe:
w dni powszednie,
przed Mszą świętą:

16.30

XXXI Niedziela Zwykła,
31 października:
8.30, 11.00 i 16.00

 

GODZINA MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.00,
w niedziele: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i nabożeństwem różańcowym.
 

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132