Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne, I Niedziela Adwentu, dn. 27 listopada 2022 r.

Niedziela, 27 Listopad 2022 r.

Ogłoszenia parafialne, I Niedziela Adwentu, dn. 27 listopada 2022 r.


1. Pierwsza Niedziela Adwentu otwiera nowy rok liturgiczny. Zawierzmy swoje życie Najświętszej Maryi Pannie, którą Pismo Święte nazywa „pełną łaski”, która z Ducha Świętego poczęła Syna Bożego.

2. Od poniedziałku rozpoczynamy Roraty. Uczestnicząc w Mszach św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, będziemy mieli okazję otworzyć swoje serca na dary Ducha Świętego. Dzieci uczestniczące w Roratach, każdego dnia otrzymają pamiątkowe obrazki na pamiątkową planszę.

3. Roraty od poniedziałku do soboty każdego dnia o godz. 6.30, poprzedzone „Godzinkami” o godz. 6.00.

4. Dzisiaj, na Mszy św. za Parafian – Sumie, poświęcenie opłatków na wigilijne stoły. Można też nabyć świecę wigilijną „Caritas”. Tradycyjnie dochody ze sprzedaży świec przekazane są na wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Świece rozprowadzamy w cenie: 10 i 20 zł. Uprzejmie proszę za świece i dobrowolne ofiary za opłatek, wrzucać do skarbony przy wyjściu z nowej części kościoła. Jak to już było wcześniej zapowiedziane, ofiary przeznaczamy na pokrycie kosztów związanych z renowacyją ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej.  Bóg zapłać za hojność i wielkoduszność.

5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do Spowiedzi świętej w piątek od godz. 15.OO do 17.OO.

6. W następną niedzielę rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe, które poprowadzi o. Wojciech Bieszke, Redemptorysta posługujący we wspólnocie zakonnej w Tuchowie. Otoczmy modlitwą o. Rekolekcjonistę i naszą Parafię, prosząc o gorliwe uczestnictwo dla wszystkich..

7. Porządek rekolekcji przedstawia się następująco:
* W niedzielę Msze święte z naukami o godz. 8.3O, 11.OO i 16.OO. Wieczorna Eucharystia poprzedzona wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Godziną Miłosierdzia i Różańcem.
* W poniedziałek i wtorek, Msze święte o godz. 8.3O, 11.OO i 17.OO.
* Spowiedź święta, w poniedziałek, od godz. 8.15.

8. Zachęcamy do lektury najnowszego tygodnika "Idziemy. Ład Boży". Wśród wielu ciekawych artykułów możemy przeczytać o śp. ks. Romanie Pawłowskim, pierwszym spowiedniku Świętej Siostry Faustyny, proboszczu parafii Świnice Warckie w latach 1913-1924, kapłanie-męczenniku, rozstrzelanym przez Niemców w Kaliszu 18 X 1939 r., na placu św. Józefa. Artykuł opatrzono tytułem: " Katecheta siostry Faustyny".

9. Niech błogosławieństwo Boże znajdzie podatny grunt w naszych sercach i wyda obfity plon zbawienia w naszych rodzinach i Parafii. Szczęść Boże.

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
1 października 2O23 r.:
8.3O11.OO i 16.OO

Od poniedziałku do piątku:
17.OO

Sobota,
Uroczystość odpustowa
ku czci Świętej Faustyny
:

12.OO

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
8 października 2O23 r.:

8.3O, 11.OO i  16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem
.
 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132