Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne na VII Niedzielę Zwykłą, dn. 19 lutego 2023 r.

Niedziela, 19 Luty 2023 r.

Ogłoszenia parafialne na VII Niedzielę Zwykłą, dn. 19 lutego 2023 r.


1. Przed nami Środa Popielcowa. W Popielec Msze święte sprawowane będą o godz. 8.3O, 11.OO i 17.OO. Przyjęcie na siebie popiołu jest zewnętrznym gestem liturgicznym, który wyraża brak zgody na zło swoim życiu, żal i skruchę z powodu win popełnionych oraz podjęcie trudu nawrócenia.

2. Nabożeństwa Męki Pańskiej w Wielkim Poście:
* DROGA KRZYŻOWA - w piątki o godz. 16.3O;
* GORZKIE ŻALE - w niedziele o godz.15.3O.
   Pamiętajmy także o czuwaniu w Godzinę Miłosierdzia: każdego dnia w naszej świątyni o godzinie 15.OO, spotykamy się na modlitwie rozpamiętując konanie Pana Jezusa.

3. Spowiedź świętą w Wielkim Poście tradycyjnie łączymy z odpustem ku czci Patrona Parafii św. Kazimierzem: w sobotę, 4 marca, przed każdą Mszą świętą.

4. Na zakończenie kolędy, słowa wdzięczności za spotkanie na modlitwie, wyrazy troski o Parafię i materialne wsparcie dla prac prowadzonych przy renowacji ołtarza i Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Podziękowania także wszystkim osobom, które ofiarowały swój czas organizując podwóz na wioski. Bóg zapłać.

5. Kolęda w poniedziałek i wtorek będzie w następującym porządku:
* w poniedziałek, od godz. 8.3O – GRABISZEW,
    od godz. 14.OO – ul. DWORCOWA i ZATORZE;
* we wtorek, od godz. 8.3O – ul. ZIELONA, SPORTOWCÓW, SPÓŁDZIELCÓW, RZEMIEŚLNICZA, PLAC M. KONOPNICKIEJ i CHOPINA;
    Uprzejmie uprasza się o zorganizowanie podwozu na wioskach.

6. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam na każdy dzień Wielkiego Postu. Szczęść Boże. Szczęść Boże.

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,
25 lutego 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO


PONIEDZIAŁEK,
ŚRODA i SOBOTA:

7.3O

WTOREK,
CZWARTEK i PIĄTEK:
17.OO

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,
3 marca 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO.
W niedziele
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu,
Adoracją
i GORZKAMI ŻALAMI.

DROGA KRZYŻOWA:
w piątki o godz. 16.3O.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132