Parafia pw. św. Kazimierza

“Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się wielu członków,
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało,
tak też jest i z Chrystusem.
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni,
aby stanowić jedno Ciało…”

1 Kor 12,12 n.

“Dziękuję Ci Boże za chrzest święty,
który mnie wszczepił w rodzinę Bożą.
Jest to dar łaski wielki i niepojęty,
który nam dusze przeobraża”

św. Siostra Faustyna

“Parafia jest wspólnotą eucharystyczną
i ośrodkiem życia liturgicznego rodziny chrześcijańskiej;
jest ona podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców”

Katechizm Kościoła Katolickiego 2226

                Rzymsko – Katolicka Parafia pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Świnicach Warckich, należy do wspólnoty Kościoła Powszechnego Diecezji Włocławskiej. W przedziwnych planach Opatrzności Bożej, siedem wieków istnienia tej małej cząstki Kościoła, zostało pobłogosławionych niezwykłym darem:
szczególną obecnością Apostołki Miłosierdzia Bożego – św. Faustyny Kowalskiej.

Za Najświętszą Maryją Panną, pełni wdzięczności, wołamy: “Wielkie rzeczy uczynił nam Bóg!”.

               Rzymsko – Katolicka Parafia pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich ma zaszczyt sprawować pieczę nad świątynią, w której dnia 27 sierpnia 1905 roku została ochrzczona św. Siostra Faustyna, a także nad Jej domem rodzinnym we wsi Głogowiec, w którym dwa dni wcześniej przyszła na świat z rodziców Marianny i Stanisława Kowalskich. Zarówno kościół parafialny, jak i domek Świętej, udostępnione są dla przybywających tutaj Pielgrzymów, po uprzednim zgłoszeniu grupy u Kustosza miejsca, lub wspomagających go Sióstr MB Miłosierdzia.

                Internetowa strona Parafii, zarządzana przez gospodarza miejsca – Kustosza Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej – została utworzona z myślą o wszystkich Czcicielach Miłosierdzia Bożego, Przyjaciołach św. Faustyny, Dobrodziejach i spragnionych łaski miłosierdzia. Oby promienie miłosierdzia, które wypływają z nieustannie otwartego na Krzyżu Najświętszego Serca Jezusowego, napełniły serca pielgrzymujących do rodzinnej Parafii św. Siostry Faustyny Kowalskiej… Także drogą elektroniczną…

Copyright © 2016 - Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej