Duszpasterz i jego współpracownicy

Proboszcz:
ks. mgr Janusz Kowalski,
ur. 20 IX 1961, w. 1987, w parafii od X 2005 r.

Katecheci:
Maria Płaczkowska, kolegium teol. od 1990 r.;
Andrzej Malinowski mgr teol. od 1991 r.;
s. Maria Józefa ZMBM mgr teologii, w Parafii od 2009

Organistka: s. Alma ZMBM

Kościelny: Mariusz Becker

Copyright © 2016 - Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej