Historia Parafii

“Pełen majestatu jest Bóg w swojej świątyni,
Bóg naszych ojców
sam daje swojemu ludowi potęgę i siłę.
Niech będzie Bóg błogosławiony. Alleluja.”

Por.: Ps. 68 (67),36

“Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.
”
Zob.: 2 Krl 7, 16

“Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi
Jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej.
Zrządzeniem Bożej Opatrzności życie tej pokornej córy polskiej ziemi
było całkowicie związane z historią XX wieku, który niedawno dobiegł końca.
Chrystus powierzył jej bowiem swoje orędzie miłosierdzia
w latach między pierwszą a drugą wojną światową.
Kto pamięta, kto był uczestnikiem wydarzeń tamtych lat i straszliwych cierpień,
jakie przyniosły one milionom ludzi, wie dobrze,
jak bardzo potrzebne było orędzie miłosierdzia”

Jan Paweł II,
Kanonizacja Siostry Faustyny,
Rzym, dn. 30 kwietnia 2000 r.

Copyright © 2016 - Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej