Sanktuarium Urodzin i Chrztu

Pieczęć Faustyny

“Jak bardzo się mogłam modlić w tym kościółku!
Przypomniałam sobie wszystkie łaski, które w tym miejscu otrzymałam”

“nagle ujrzałam Pana Jezusa jaśniejącego pięknością niewymowną i rzekł do mnie:
Wybranko moja, udzielę ci jeszcze większych łask,
Abyś była świadkiem przez całą wieczność
Nieskończonego miłosierdzia mojego”

Dz. 400

            Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Faustyny w kościele parafialnym w Świnicach Warckich zostało powołane do istnienia  przez Jego Ekscelencję Biskupa Włocławskiego Bronisława Dembowskiego, Dekretem z dnia 25 września 2002 roku. Ta historyczna data wyznacza nowe dzieje wspólnoty parafialnej istniejącej od siedmiu wieków. Świątynia, w której została ochrzczona Apostołka Miłosierdzia Bożego, wraz z domem rodzinnym, w którym przyszła na świat i spędziła blisko połowę swojego życia –  stanowią nie tylko bezcenną pamiątkę, lecz również natchnienie do modlitwy dla Pielgrzymów i Parafian poszukujących ukojenia w Miłosiernym Sercu Jezusa.

               W  100 rocznicę urodzin i chrztu św. Faustyny rozpoczęto rozbudowę Sanktuarium: w Niedzielę Miłosierdzia poświęcono Obraz, który znajduje się w ołtarzu głownym świątyni, oraz plac pod budowę nowego skrzydła. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Biskup Stanisław Gębicki. Prace prowadzone  przez małą wspólnotę parafialną, dzięki życzliwości obecnego Biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa, wspierane są przez całą Diecezję Włocławską  i przybywających Pielgrzymów.

               Każdego dnia w Godzinę Miłosierdzia gromadzimy się w świątyni na modlitewnym czuwaniu, które prowadzą Siostry MB Miłosierdzia.   Przybywający do naszego Sanktuarium mogą  usłyszeć głoszone tutaj   Orędzie Miłosierdzia i nawiedzić dom urodzenia Siostry Faustyny.

Do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej mają zaszczyt zaprosić:

ks. Janusz Kowalski,
Kustosz Sanktuarium
i Siostry Matki Bożej Miłosierdzia

            Z Dekretu ustanawiającego Sanktuarium w Świnicach Warckich.

            “Mając na uwadze zawarte w kanonie 1230 KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO określenie: przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą Ordynariusza Miejscowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności” i uwzględniając oczywiste zobowiązanie parafii św. Kazimierza w Świcach Warckich do szerzenia kultu św. Faustyny Kowalskiej, która w niej przyszła na świat i w jej świątyni parafialnej przez sakrament chrztu została przyjęta do świętego Kościoła, oraz fakt liczynch nawidzin tegoż kościoła i rodzinnego domu siostry Faustyny przez pielgrzymów, niniejszym dekretem ustanawiam

Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Faustyny
w kościele parafialnym w Świnicach Warckich”.

Dekret ustanowienia Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Faustyny

Copyright © 2016 - Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej