W służbie Parafii i Pielgrzymom

“Powiedział mi Pan:
Córko moja, nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia mojego,  
ochłodzisz przez to serce moje,  które pała płomieniem litości dla grzeszników”
(Dz. 1521).

            Wyniesienie na ołtarze św. Faustyna Kowalskiej przez Umiłowanego Sługę Bożego Ojca świętego Jana Pawła II, wypełnienie woli Pana Jezusa i ustanowienie po wsze czasy Święta Miłosierdzia Bożego, powołanie do istnienia Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich, oraz  zaproszenie przez Diecezję Włocławską do rodzinnej Parafii Mistyczki z Głogowca Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – wyznaczyły parafii i Siostrom nowe zadanie w posłudze wobec przybywających tutaj Pielgrzymów. Głoszenie przesłania o miłosiernej miłości Boga, to cel jaki wyznacza nam wszystkim Pan Jezus, który pragnie, abyśmy godnie przygotowali się na Jego ostateczne przyjście.

            Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ze wspólnoty w Świnicach Warckich pełnią posługę w Parafii i przy Sanktuarium na licznych odcinkach pracy wychowawczej i duszpasterskiej, apostolskiej i charytatywnej. Czuwając na modlitwie w zakonnej kaplicy i kościele parafialnym, ewangelizując – wraz ze świeckimi katechetami – w sali katechetycznej, dbając o piękno świątyni, w której ochrzczona była nasza najznamienitsza Rodaczka, troszcząc się o dostojny śpiew w domu Bożym i głosząc orędzie Miłosierdzia przybywającym tutaj Pielgrzymom – wypełniają zadania postawione przed nimi przez Opatrzność Bożą.

Zjazd niepełnosprawnych

              Stałym punktem spotkania Pielgrzymów w Sanktuarium św. Siostry Faustyny jest spotkanie na Głogowcu przy domku Świętej.

Franciszkanie w domku

               Pan Jezus objawił się św. Siostrze Faustynie w wizerunku znanym i czczonym dziś na całym świecie. Było to dnia 22 lutego 1931 roku w Płocku. Z “Dzienniczka” (47):

” Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie.
Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie “.

              Głoszenia Orędzia Miłosierdzia Bożego to także spotkania z młodymi w miejscach uświęconych obecnością św. Faustyny. Na zdjęciu poniżej wyjazd do Płocka ze scholą parafialną i ministrantami. Grupę prowadzi Siostra M.Romana.

Schola i ministranci w Płocku, dn.14 VI 2007. 020

                           Święci są jak gwiazdy na nieboskłonie: swoim blaskiem wskazują drogę do Nieba.

Dzieci komunijne w Niepokalanowie.21 V 2007 009

                      Praca Sióstr to również przygotowywanie najmłodszej cząstki Parafii do sakramentów świętych.
Na zdjęciu powyżej: Msza św., Niepokalanów. Siostra M.Józefa z milusińskimi, maj 2007.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Dziekujemy !!!

                Stałą troską Sióstr jest staranie o piękno świątyni Pańskiej: tej w sercach Parafian i w sercach Pielgrzymów, oraz tej, w której się oni gromadzą na modlitwie. Siostry podjęły posługę w rodzinnej Parafii św. Faustyny pełniąc funkcje: organistki, zakrystianki i katechetki. Codziennie prowadzą modlitewne czuwanie w Godzinę Miłosierdzia, głoszą Orędzie Miłosierdzia nawiedzającym Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny i domek Mistyczki z Głogowca. Przybywający tutaj, zgodnie zachwycają się wystrojem świątyni i pięknie ułożonymi bukietami kwiatów, śpiewem liturgicznym pobudzającym go głębokich przeżyć religijnych, dobrocią serc i radosnym uśmiechem…

sanktuariumgrobpanskizerosiedem (1)

        Odwiedzający stronę “Zgromadzenie Sióstr”, mieli okazję zapoznać się ze Wspólnotą, którą tworzą:

  • s.Maria Magdalena,
  •  s.Maria Rafaela,
  • s.Maria Józefa,
  • s.Maria Romana,
  • s.Maria Goretti,
  • s.Maria Adamina,
  • s.Maria Małgorzata,
  • s.Maria Konsolata,
  • s.Maria Julia.

        Wszystkie Siostry ze wspólnoty ze Świnic Warckich z wielkim poświęceniem sprawują pieczę nad domkiem św. Siostry Faustyny na Głogowcu. Za wszystkie posługi pełnione przy Sanktuarium, zarówno Parafianie, jak i Pielgrzymi – jesteśmy wdzięczni i zobowiązani.

            Jednak to co najważniejsze pozostaje dla oczu niewidzialne: jak wszystkie wspólnoty zakonne, nasze Siostry są modlitewnym zapleczem, płucami, którymi oddycha nasze Sanktuarium… Zarówno Parafianie, jak i Pielgrzymi czekamy na powiększenie rodziny zakonnej w Świnicach Warckich o kontemplacyjną część wspólnoty Zgromadzenia, o której w “Dzienniczku” pisała św. Faustyna.

Materiał i zdjęcia opracował:
ks.Janusz Kowalski, Proboszcz i Kustosz

 

Copyright © 2016 - Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej