Rzymsko - Katolicka Parafia pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich

Poświęcenie nowej części Sanktuarium

23 sierpnia 2015 r. był dla parafii św. Kazimierza w Świnicach Warckich dniem szczególnym. Tego dnia, bowiem we wspomnienie 110 rocznicy urodzin i chrztu św. Faustyny, po 10 latach budowy miało miejsce Poświęcenie nowej części Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny. Uroczystość zgromadziła rzesze wiernych z różnych zakątków Polski. Do Świnic Warckich przybyła liczna delegacja Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z ich przełożoną generalną s. M. Petrą Kowalczyk, a także kapłani z diecezji włocławskiej i innych diecezji. Uroczystej Mszy św. o godz. 11:00 przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering, w koncelebrze z biskupem pomocniczym Stanisławem Gębickim kilkudziesięcioma kapłanami. Uroczystość transmitowała była przez TVP Polonia. Wierni modlący się w starym kościele oraz zgromadzeni wokół Sanktuarium mogli śledzić przebieg uroczystości na telebimach.
Świętowanie rozpoczęło się czuwaniem modlitewnym przy ołtarzu polowym, na które złożył się montaż słowno- muzyczny, z udziałem miejscowej Orkiestry Dętej OSP. Liturgię rozpoczął komentarz wprowadzający w starej części Sanktuarium, po nim nastąpiło przejście przed zamknięte drzwi nowej części, gdzie po powitaniu przez przedstawicieli rodziców dzieci I-komunijnych i odczytaniu historii parafii i świątyni nastąpiło uroczyste otwarcie drzwi, którego dokonał ordynariusz diecezji włocławskiej – J.E. Bp. Wiesław Alojzy Mering. W nowej części dostojnych gości oraz wszystkich obecnych na uroczystości oraz przed telewizorami powitał kustosz Sanktuarium ks. Janusza Kowalski. Po powitaniu nastąpił obrzęd błogosławieństwa wody, a następnie pokropienie ścian kościoła oraz wiernych.
W słowach biskupa włocławskiego Wiesława Meringa skierowanych do wiernych zgromadzonych w Sanktuarium i przed telewizorami usłyszeliśmy m.in.: „W czasach, gdy promuje się to, co poniża wiarę i wymierzone jest przeciwko Bogu, my budujemy Bogu świątynię, poświęcamy to sanktuarium w rodzinnej parafii św. Faustyny, bo tutaj się urodziła, przyjęła sakrament chrztu św., przeżyła połowę swojego życia, tutaj doznała pierwszego objawienia Miłosiernego Jezusa i przygotowała się do przekazania orędzia Bożego Miłosierdzia światu – córka Kościoła Włocławskiego”. Po Liturgii Słowa nastąpiło namaszczenie olejami świętymi ołtarza oraz „zacheuszków” umieszczonych na 4 filarach świątyni. Namaszczenia dokonali: biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Mering i biskup pomocniczy Stanisław Gębicki. Po namaszczeniu nastąpił obrzęd okadzenia ołtarza, świątyni i wiernych, po nim rozpoczęło się uroczyste ubieranie ołtarza przez 14 parafian i dwie Siostry ZMBM. Najpierw trzy panie wytarły olej z mensy ołtarzowej, następnie dwie panie rozwinęły pierwszy obrus, tzw. podkład, na nim Siostry rozwinęły obrus wierzchni – właściwy, w dalszej kolejności pochodzili do ołtarza panowie niosący 7 świeczników ze świecami, procesję zamykały dwie panie niosące do ołtarza kompozycje kwiatowe. Kolejnym obrzędem był obrzęd oświetlenia świątyni. Od pobłogosławionej przez Biskupa Ordynariusza świecy Kustosz Sanktuarium zapalił 7 świec na ołtarzu oraz świece trzymane przez ks. prał. Stefana Spychalskiego – wieloletniego proboszcza, który rozpoczął szerzenie kultu miłosierdzia w parafii i poza nią, ks. prał. dr Mirosława Miłka – poprzednika obecnego kustosza Sanktuarium, obecnie dziekana dekanatu sieradzkiego II, który rozpoczął dzieło rozbudowy i ks. prał. Andrzeja Ziemieśkiewicza – dziekana dekanatu uniejowskiego, następnie wszyscy czterej kapłani zapalili świece przy „zacheuszkach”, a na koniec włączono oświetlenie elektryczne świątyni.
Część Eucharystyczną Liturgii rozpoczęła procesja z darami, w której szli kolejno: młodzież z miejscowego gimnazjum z koszem10 białych róż symbolizujących 10 lat budowy, wolontariusze niosąc koszulki Światowych Dni Młodych, parlamentarzyści – ofiarę pieniężną, rodzice dzieci I-komunijnych – obrusy ołtarzowe, władze samorządowe – ornat św. Józefa, Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej i Zespołu Liturgicznego Dorosłych – pateny, Rycerstwo Niepokalanej – dwie puszki, rodzina św. Faustyny kielich z pateną i bieliznę kielichową, procesję kończyła delegacja dobrodziejów Sanktuarium niosąca do ołtarza chleb i wino. Następnie poświęcone zostały dwie tablice upamiętniające to doniosłe wydarzenie o następującej treści:
NA PAMIĄTKĘ POŚWIĘCENIA NOWEJ CZĘŚCI SANKTUARIUM URODZIN I CHRZTU ŚW. FAUSTYNY W ŚWINICACH WARCKICH DOKONANEGO PRZEZ J.E. BPA WIESŁAWA ALOJZEGO MERINGA PASTERZA KOŚCIOŁA WŁOCŁAWSKIEGO DNIA 23 SIERPNIA 2015 R.
oraz
W HOŁDZIE ŻYJĄCYM I ZMARŁYM BUDOWNICZYM I DOBRODZIEJOM SANKTUARIUM URODZIN I CHRZTU ŚW. FAUSTYNY W ŚWINICACH WARCKICH W DNIU POŚWIĘCENIA JEGO NOWEJ CZĘŚCI ORAZ W 110 ROCZNICĘ URODZIN I CHRZTU APOSTOŁKI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO WDZIĘCZNI PARAFIANIE, SIOSTRY I DUSZPASTERZE.
Na zakończenie Liturgii w imieniu parafii słowa podziękowania wypowiedzieli Przedstawiciele Komitetu Rozbudowy, wręczając7 pamiątkowe statuetek oraz kwiaty.
Nowa świątynia w Świnicach Warckich stanowi votum wdzięczności Diecezji Włocławskiej i rodzinnej parafii Apostołki Bożego Miłosierdzia za naszą Najznamienitszą Rodaczkę, której Opatrzność zleciła misję przekazania światu orędzia o Bożym Miłosierdziu.
Tego dnia przed kościołem i przed domem urodzenia św. Faustyny w Głogowcu wolontariusze promowali ŚDM Kraków 2016. Hasłem przygotowań w diecezji do przyszłorocznego spotkania młodych jest Misericordia – Miłosierdzie z racji pochodzenia z diecezji włocławskiej Apostołki Bożego Miłosierdzia, jednej z patronów ŚDM Kraków 2016.
Dzień zakończyła agapa, podczas której akompaniował biesiadującym zespół Świniczanki.
Tradycyjnie w dniu urodzin św. Faustyny – 25 sierpnia przy Jej rodzinnym domu w Głogowcu miała miejsce Msza św., w której oprócz licznie zebranych parafian i gości uczestniczyli też pielgrzymi 13 promienistej pielgrzymki rowerowej z Łodzi, Warszawy i okolic do Świnic Warckich i Głogowca.