Rzymsko - Katolicka Parafia pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich

Szlakiem Helenki Kowalskiej

Dzieci ze Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi opiekunami i katechetką s. Maria Józefą wędrowały dziś po Łodzi szlakiem Helenki Kowalskiej (św. Siostry Faustyny). Najpierw zobaczyły budynek domu przy ul. Krośnieńskiej 9, gdzie Helenka w latach 1922-23 mieszkała u wuja Michała Rapackiego, a pracowała u trzech tercjarek św. Franciszka.
Następnie dzieci odwiedziły Park „Wenecja” ( w czasach Helenki w parku znajdowało się kilka głębokich stawów, połączonych kanałami, stąd nazwa „Wenecja”, przez analogię do włoskiego miasta). Dziś jest to Park im. J. Słowackiego. W tym miejscu, podczas zabawy tanecznej, na której była Helenka wraz z dwoma swoimi siostrami i koleżanką Lucyną Strzelecką (późniejszą s. Julitą, urszulanką SJK) Pan Jezus powołał ją do życia zakonnego. Po latach tak opisała to wydarzenie w Dzienniczku: „W pewnej chwili byłam na balu. Kiedy się wszyscy najlepiej bawili, dusza moja doznawała wewnętrznych udręczeń. W chwili, kiedy zaczęłam tańczy, nagle ujrzałam Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa: dokąd cię będę cierpiał i dokąd mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, pozostał Jezu i ja. Usiadłam obok swojej drogiej siostry, pozorując to co zaszło w duszy mojej bólem głowy (Dz 9).
Po chwili opuściłam potajemnie i udałam się do katedry św. Stanisława Kostki (w Łodzi). Godzina już zaczęła szarzeć, ludzi było mało w katedrze, nie zwracając na nic co się wokoło mnie dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej, wtem usłyszałam te słowa: jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru. Wstałam od modlitwy i przyszłam do domu i załatwiłam rzeczy konieczne. Jak mogłam zwierzyłam się siostrze z tego, co zaszło w duszy i kazałam pożegnać rodziców i tak w jednej sukni, bez niczego przyjechałam do Warszawy (Dz 10)”.

W drodze do Katedry Łódzkiej dzieci zobaczyły kościół pw. Świętej Faustyny Kowalskiej i pomnik Świętej Faustyny czerpiącej ze źródła Miłosierdzia, który został odsłonięty 5.10.2008 r., w 70-siątą rocznicę jej śmierci.
W Katedrze dzieci zobaczyły tablicę upamiętniającą pobyt Helenki w tym miejscu, jej modlitwę i podjęcie decyzjo o wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Były też pamiątki.

Na zakończenie wycieczki dzieci odwiedziły fascynujące planetarium.