X Niedziela Zwykła, 5 czerwca 2016 r.

Prace porządkowe nad poprawieniem estetyki w sąsiedztwie świątyni – w pełni Dziękuję panom: Krzysztofowi Wróblewskiemu, Janowi Cieślakowi, Tadeuszowi Łuczakowi i Piotrowi Wróblewskiemu za okazaną w tygodniu pomoc, poświęcony czas i użyczony sprzęt. Dziękuję także za wykonane prace elewacyjne przy domu parafialnym. Słowa wdzięczności kieruję także pod adresem osób, które w

Czytaj więcej