Rzymsko - Katolicka Parafia pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich

Ewangelizacja według młodych

       Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 w Świnicach Warckich. Lipiec 2016 roku. Rozśpiewane dziewczęta i rozśpiewani chłopcy ze wszystkich zakątków świata. Rozśpiewani modlitwą. Rozśpiewani, jak Patronowie Światowych Dni Młodzieży: Święty Jan Paweł II i Święta Faustyna. Papież z Krakowa zaniósł na wszystkie kontynenty ulubioną „Barkę” i ukochaną „Czarną Madonnę”; na polskiej ziemi chętnie śpiewał z Młodymi „Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”. A Mistyczka z Głogowca coraz częściej kojarzona jest z eucharystyczną pieśnią: „Jezusa, ukrytego, mam w Sakramencie czcić”…
Pieśń – jednoczy ludzi. Pieśń – pociąga do Boga.
Oto Światowe Dni Młodzieży 2016 odsłoniły jeszcze jeden sposób ewangelizacji świata przez Młodych. Wielu „przyoblekło się w szatę” – używając języka biblijnego – w szatę świadectwa wiary. Fragmenty z Pisma Świętego wydrukowane na koszulkach i bluzach, błogosławione myśli czy ciekawe rysunki, stały się niepowtarzalną wizualizacją noszonych w sercach ideałów … Jakże to wspaniałe, że owi wspaniali Młodzi, stali się najwspanialszą ozdobą dla owych wymownych szat, które przyoblekli w Imię Chrystusa. Używając języka liturgii, można powiedzieć: obleczeni w szaty Synostwa Bożego. I za to Wam dziękujemy, Młodzi Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 ! Młodzi ŚDM Świnice Warckie 2016 !