Rzymsko - Katolicka Parafia pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich

(Dz. 358)

Nie rozumiem, jak można nie ufać Temu, który wszystko może; z Nim wszystko, a bez Niego – nic. On Pan, nie pozwoli i nie dopuści zawstydzenia dla tych, którzy całą ufność swoją w Nim położyli