Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

"Misja Siostry Faustyny trawa i ..."

Sobota, 17 Kwiecień 2021 r.

"Misja Siostry Faustyny trawa i ..."


       Dnia 18 kwietnia 1993 roku Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Kościoła świętego pięcioro błogosławionych. Oto ich imiona: Ludwik z Casorii, Paula Montal Fornes, Stanisław Kaźmierczyk, Angela Truszkowska i Faustyna Kowalska. Uroczystość odbyła się na placu św. Piotra w Rzymie. W wygłoszonej homilii, Papież powiedział m.in. te znamienne słowa:

       " Pozdrawiam cię, Siostro Faustyno. Od dzisiaj Kościół zwie ciebie błogosławioną, zwłaszcza Kościół na ziemi polskiej i litewskiej. O Faustyno, jakże przedziwna była twoja droga! Czyż można nie pomyśleć, że to ciebie właśnie - ubogą i prostą córkę mazowieckiego polskiego ludu - wybrał Chrystus, aby przypomnieć ludziom wielką Bożą tajemnicę Miłosierdzia. Tę tajemnicę zabrałaś ze sobą, odchodząc z tego świata po krótkim i pełnym cierpień życiu. Równocześnie tajemnica ta stała się proroczym zaiste wołaniem do świata, do Europy. Przecież twoje orędzie Bożego Miłosierdzia zrodziło się jakby w przeddzień straszliwego kataklizmu II wojny światowej. Zapewne byś się zdziwiła, gdybyś mogła na ziemi doświadczyć, czym stało się orędzie dla udręczonych ludzi tego czasu pogardy, jak szeroko ono poszło w świat. Dzisiaj - tak głęboko wierzymy - oglądasz w Bogu owoce twojego posłannictwa na ziemi. Dzisiaj doświadczasz u samego Źródła, kim jest Chrystus: dives in misericordia. 'Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie' - napisała Siostra Faustyna w swym "Dzienniczku". I tak się stało. Misja Siostry Faustyny trwa i przynosi zadziwiające owoce. W jakże przedziwny sposób jej nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego toruje sobie drogę w świecie i zdobywa tyle ludzkich serc! Jest to niewątpliwie jakiś znak czasów - znak naszego XX wieku. Bilans tego kończącego się wieku, obok osiągnięć, które wielokrotnie przewyższały poprzednie epoki, zawiera także głęboki niepokój o przyszłość. Gdzież więc, jeśli nie w Bożym Miłosierdziu, znajdzie świat ocalenie i światło nadziei? Ludzie wierzący doskonale to wyczuwają! ".

       W 28 rocznicę beatyfikacji Siostry Faustyny Kowalskiej, we wszystkich świątyniach świata czytany jest ten fragment paschalnego orędzia z Ewangelii wg św. Łukasza, w którym słyszymy orędzie Pana Jezusa: "Popatrzcie na Moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się (...)". I nieco dalej: "Przy tych słowach pokazał im ręce i bok". (Łk 24,35 nn.). 
       Niech w tym szczególnym dniu wspomnienia tej szczególnej rocznicy, z otwartego boku Chrystusa spłyną przeobficie strumienie łask Bożego Miłosierdzia i zaleją świat cały, nasze rodziny i parafie, i wszystkich, którzy czytają te słowa. Jezu, ufam Tobie!

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 XX NIEDZIELA ZWYKŁA,
14 sierpnia  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

Poniedziałek,
Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
:

8.3O, 11.OO i 16.OO.

Środa i sobota:
7.3O.

Wtorek, czwartek i piątek:
18.OO.

 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA,
21 sierpnia 2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

* * *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem.

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132