Rozbudowa Sanktuarium

            Podjęty przez Parafian, Diecezję Włocławską, oraz Czcicieli Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej trud rozbudowy kościoła, w którym została ochrzczona Apostołka Miłosierdzia Bożego, jest wotum wdzięczności za 100-lecie urodzin i chrztu św. Siostry Faustyny. Podejmując się tego dzieła ufamy, że przyczyni się ono do szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego i Apostołki Jego, oraz będzie służyło doczesnemu i wiecznemu pożytkowi Parafian i Pielgrzymów tu przybywających. Zapraszamy do wspólnego wznoszenia materialnej i duchowej świątyni, aby wypełnił się zamysł Miłosierdzia Bożego, zachęcając się do podjęcia tegoż trudu przemożną obietnicą Chrystusa, zapisaną w “Dzienniczku”:

“Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”
(Dz. 1075).

Konto, na które Czciciele spoza Parafii mogą wpłacać  ofiary na  Sanktuarium w rozbudowie:

LBS Strzałkowo O/Świnice Warckie
57 8543 0000 2004 4000 1775 0001.

Konto Społecznego Komitetu Rozbudowy Sanktuarium przeznaczone dla Parafian:

LBS Strzałkowo O/Świnice Warckie
43 8543 0000 2004 4000 2288 0001.

            Każdego Dobrodzieja wspierającego dzieło rozbudowy: modlitwą, złożonym na tę intencję cierpieniem, lub ofiarnym sercem –  niech Miłosierny Bóg przeobficie wynagrodzi, a św. Faustyna niech prowadzi przez życie do Niebios bram. W intencji Dobrodziejów Sanktuarium modlimy się każdego dnia w Godzinę Miłosierdzia, a w czwartki  z myślą o Nich  sprawujemy Mszę św. ku czci Miłosierdzia Bożego.

            W  dniu 16 lutego 2004 r. Komisja Kurii Biskupiej we Włocławku na czele z Księdzem Biskupem Stanisławem Gębickim podjęła decyzję o rozbudowie świnickiego kościoła . Na kolejnym spotkaniu Komisji w dniu 11 marca br. pod kierunkiem ordynariusza diecezji włocławskiej Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa , które odbyło się w Sanktuarium, zlecono panu inż. Edwardowi Warcabie z Zakopanego opracowanie do Wielkanocy 2004 r. możliwych koncepcji rozbudowy istniejącej świątyni pod wezwaniem Św. Kazimierza. Kolejne spotkanie, które odbyło się na plebani w Świnicach Warckich w dniu 27 kwietnia br. miało na celu wybór koncepcji architektoniczno- funkcjonalnej dotyczącej rozbudowy Kościoła . Po zapoznaniu się z czterema koncepcjami Kuria Diecezjalna Włocławska pismem z dnia 30 kwietnia wskazała na wersję “B” polegającą na rozbudowie świątyni od strony plebani. Komisja naniosła też pewne poprawki, które zostały rozpatrzone w dniu 27 maja 2004 r. podczas spotkania w Świnicach Warckich. Na spotkaniu był obecny, obok architekta mgr inż. E. Warcaby ,konserwator wojewódzki mgr Marian Rożej ze Skierniewic, który wstępnie zaakceptował kierunek rozbudowy. W dniu 29 czerwca w uroczystość św. Piotra i Pawła została zawarta umowa pisemna między parafią – Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny a mgr inż. arch. E. Warcabą dotycząca opracowania projektu budowlanego nowej części kościoła wraz z zapleczem. Projekt został zrealizowany przez autora w dniu 25 października i złożony w Starostwie Powiatowym w Łęczycy wraz z wymaganymi dokumentami. Wcześniej wykonano też badania geologiczne wymagane do dokumentacji. W IV niedzielę sierpnia w 99 rocznicę urodzin i chrztu św. S. Faustyny podczas liturgii ,we wspomnieniu św. Faustyny, w dniu 5 października 2004 r. Ks. Bp Wiesław A. Mering powiedział w obecności pielgrzymów i parafian o potrzebie oraz konieczności rozbudowy świątyni sanktuarium i poprosił o pomoc i zaangażowanie.

            Starostwo Powiatowe w dniu 8 listopada wydało decyzję Nr 299/2004 zezwalającą na podęcie dzieła rozbudowy świnickiego kościoła. Jednym z elementów przyjętego projektu jest budowa ołtarza polowego, która już się rozpoczęła. W Święto Miłosierdzia, w dniu 3 kwietnia 2005 r. Ks. Bp Stanisław Gębicki po Mszy świętej poświęcił plac budowy i w ten sposób rozpoczęła się budowa nowej części kościoła. To historyczne dzieło, oraz duchowy i materialny rozwój Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, powierzamy Miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo Tej, dla której “tutaj się wszystko zaczęło”

“Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci, naszą Ojczyznę,
naszą Parafię, nasze rodziny…”
…nasze Sanktuarium i Dobrodziejów…  

“Miłosierdzie Twoje, Boże, nie zna granic, niewyczerpany jest skarbiec Twojej dobroci…
Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc  
– tak śpiewa, wiernie i z pokorą, święta Matka Kościół.  
Niezmierzona łaskawość Boża, okazywana zarówno całemu rodzajowi ludzkiemu,  
jak i każdemu człowiekowi, przejawia się bowiem w sposób szczególnie wyraźny,  
gdy sam Bóg wszechmogący odpuszcza grzechy i uchybienia moralne,  
winnych zaś po ojcowsku dopuszcza na nowo do przyjaźni z sobą,  którą z własnej winy utracili”.
DEKRET o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia, fragment