W służbie Parafii i Pielgrzymom

“Powiedział mi Pan:
Córko moja, nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia mojego,  
ochłodzisz przez to serce moje,  które pała płomieniem litości dla grzeszników”
(Dz. 1521).

            Wyniesienie na ołtarze św. Faustyna Kowalskiej przez Umiłowanego Sługę Bożego Ojca świętego Jana Pawła II, wypełnienie woli Pana Jezusa i ustanowienie po wsze czasy Święta Miłosierdzia Bożego, powołanie do istnienia Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich, oraz  zaproszenie przez Diecezję Włocławską do rodzinnej Parafii Mistyczki z Głogowca Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – wyznaczyły parafii i Siostrom nowe zadanie w posłudze wobec przybywających tutaj Pielgrzymów. Głoszenie przesłania o miłosiernej miłości Boga, to cel jaki wyznacza nam wszystkim Pan Jezus, który pragnie, abyśmy godnie przygotowali się na Jego ostateczne przyjście.

            Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ze wspólnoty w Świnicach Warckich pełnią posługę w Parafii i przy Sanktuarium na licznych odcinkach pracy wychowawczej i duszpasterskiej, apostolskiej i charytatywnej. Czuwając na modlitwie w zakonnej kaplicy i kościele parafialnym, ewangelizując – wraz ze świeckimi katechetami – w sali katechetycznej, dbając o piękno świątyni, w której ochrzczona była nasza najznamienitsza Rodaczka, troszcząc się o dostojny śpiew w domu Bożym i głosząc orędzie Miłosierdzia przybywającym tutaj Pielgrzymom – wypełniają zadania postawione przed nimi przez Opatrzność Bożą.

              Stałym punktem spotkania Pielgrzymów w Sanktuarium św. Siostry Faustyny jest spotkanie na Głogowcu przy domku Świętej.