“Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty
otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu
i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę”
(KKK 1422).

Sakrament pokuty

  • przed każdą Mszą Świętą
  • w czwartki przed I piątkiem i I piątki  15.00