Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Wspomnienie o księdzu Kostyrko

Sobota, 24 Kwiecień 2021 r.

Wspomnienie o księdzu Kostyrko


       Ksiądz Włodzimierz Kostyrko, proboszcz - jakim był pasterzem dla powierzonych jego pieczy owiec? Jak zapisał się w pamięci wiernych parafian ze wspólnoty, której patronują święci: biskup Gotard, Kazimierz Królewicz, Siostra Faustyna - Mistyczka z Głogowca? 

       Ks. Włodzimierz Kostyrko, w Parafii Świnice Warckie, pełnił misję proboszcza przez siedem lat (1975 - 1982). W dokumentach kurialnych po przeprowadzonej wizytacji kanonicznej, napisano o nim, że "... stopniowo doprowadził do ożywienia Jezusowej religijności". Ksiądz Włodzimierz Kostyrko urodził się 20 czerwca 1912 roku w miejscowości Rozdół w dawnym województwie stanisławowskim. Nauki pobierał we Lwowie, a studia teologiczne przygotowujące do kapłaństwa odbył w seminarium w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 czerwca 1939 roku w zakonie Ojców Karmelitów. Pod koniec 1949 roku zwrócił się z pisemną prośbą o przyjęcie do grona kapłanów diecezji włocławskiej. Motywem była chęć pomocy schorowanej mamie i siostrze. Prośba została przychylnie rozpatrzona przez biskupa włocławskiego w 1950 roku. Jako duchowny diecezji włocławskiej pracował kolejno w Brąszewicach, gdzie wybudował murowany kościół oraz w Małyniu. Następną parafią były Świnice Warckie.

       Duszpasterska posługa ks. prob. Kostyrko w Świnicach Warckich przypadała w trudnych czasach reform po Soborze Watykańskim II. Owoce ofiarnej pracy księdza proboszcza, uchylają rąbka tajemnicy jego kapłańskiej duszy. Liczne dzieła, których dokonał za pomocą łaski Bożej w tak krótkim czasie, świadczą o jego miłości do Kościoła. W pamięci Parafian pozostał jako inicjator prac porządkowo-remontowych. Jak tu nie wspomnieć: o posadzce kościoła, gdzie dotychczasową drewnianą zamieniono na betonową, wykładaną ozdobnymi elementami; o  marmurowym ołtarzu, tzw. posoborowym i marmurowej ambonie; o remoncie chóru i marmurowych płytach wyłożonych na wewnętrznych ścianach świątyni. Jednakże jak się wydaje, najcenniejszy skarb odzwierciedlający głębię kapłańskiej duchowości ks. Kostyrko, ukryty jest w sześciu witrażach. Niezwykle wymowne jest to, że jako pierwszy, powstał witraż ilustrujący objawienie Siostry Faustyny w Płocku. Na kilka lat przed beatyfikacją Mistyczki z Głogowca (!), w Jej umiłowanym kościółku zainstalowano tak piękną ilustrację tamtego objawienia, z inskrypcją: "Jezu, ufam Tobie!". Z całą pewnością - jak na owe czasy - było to odważne, pełne wiary i głębokiego spojrzenia w przyszłość - przedsięwzięcie. Następne witraże dedykowane były Świętej Rodzinie i Matce Bożej: Ostrobramskiej, Różańcowej, Niepokalanej i Królowej Jadwidze. Na niektórych z nich można odnaleźć inicjały: XWK.

       Ostatnie dwa lata życia księdza Kostyrko naznaczone było ciężką chorobą serca, która wymusiła wcześniejsze przejście na emeryturę. Kondycji zdrowotnej nie poprawiła operacja. Ostatecznie ks. Włodzimierz Kostyrko odszedł do wieczności 25 kwietnia 1982 roku (data śmierci za źródłami kurialnymi) w Toruniu, gdzie został pochowany. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup pomocniczy Czesław Lewandowski. W dniu 31 października 1982 roku doczesne szczątki kapłana przeniesiono na cmentarz parafialny w Świnicach Warckich.

       W niedzielę, 25 kwietnia, na Mszy świętej o godz. 11.00, przed tron Boży zanosić będziemy modlitwy, prosząc, aby Bóg Miłosierny przyjął do swej chwały śp. ks. prob. Włodzimierza Kostyrko.     

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 XX NIEDZIELA ZWYKŁA,
14 sierpnia  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

Poniedziałek,
Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
:

8.3O, 11.OO i 16.OO.

Środa i sobota:
7.3O.

Wtorek, czwartek i piątek:
18.OO.

 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA,
21 sierpnia 2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

* * *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem.

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132