Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

... Twemu Sercu, o mój Jezu

Sobota, 29 Maj 2021 r.

... Twemu Sercu, o mój Jezu


       Czy wiesz, że ukochaną pieśnią Świętej Siostry Faustyny była ta zaczynająca się od słów: "Jezusa ukrytego Mam w Sakramencie czcić, Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć!" Często i chętnie śpiewamy ją na procesjach eucharystycznych, nabożeństwach przed Najświętszym Sakramentem i jako dziękczynienie po Komunii świętej. Czyż owa pieśń nie mówi jednak o duszy Świętej Siostry Faustyny?

       Prezentowane poniżej zjęcia, pochodzące z nabożeństw z Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny z różnych okresów, ilustrują zgromadzenia przed Najświętszym Sakramentem. I tak można zobaczyć: procesję eucharystyczną do rodzinnego domku Mistyczki z Głogowca w wigilię Jej urodzin; "Kółko biblijne" na Mszy św. w kaplicy naszych Sióstr w Zakopanem; zgromadzonych na Najświętszej Ofierze podczas sierpniowych uroczystości; pielgrzymów z Korei otaczających ołtarz; Mszę św. w domku rodzinnym św. Faustyny i nocną adorację w wigilię Jej urodzin; adorację przy ołtarzu polowym z udziałem młodzieży zgromadzonej w Świnicach Warckich na Światowych Dniach Młodzieży.

       Zdjęcia poprzedzamy modlitwami Świętej Faustyny zapisanymi w "Dzienniczku" oraz zaproszeniem na nabożeństwa czerwcowe, które w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny odprawiane są w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele i uroczystości bezpośrednio po Godzinie Miłosierdzia czyli około 15.15.

   "O Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza,
Miłości i Miłosierdzie jedyne moje,
polecam Ci wszystkie potrzeby duszy i ciała mojego.
Ty możesz mnie wspomóc,
bo jesteś miłosierdziem samym,
w Tobie cała moja nadzieja"

(Dz. 1571).

   "Jezu, źródło życia, uświęcaj mnie.
Mocy moja, wzmacniaj mnie.
Wodzu mój, walcz za mnie.
Jedyne Światło mej duszy, oświecaj mnie.
mistrzu mój, prowadź mnie;
zdana jestem na Ciebie
jak niemowlę na miłość swej matki.
Choćby się wszystko sprzysięgło przeciw mnie
i choćby się ziemia usuwała spod stóp moich,
jednak jestem spokojna przy Sercu Twoim.
Tyś mi zawsze matką najczulszą
i przechodzisz wszystkie matki.
Ból mój wyśpiewam Ci milczeniem,
a Ty mnie zrozumiesz
ponad wszystkie wypowiedzenie"

(Dz. 1490).

   "O Jezu utajony w Hostii,
słodki Mistrzu mój i wierny Przyjacielu,
o, jak szczęśliwa dusza moja,
że mam takiego przyjaciela,
który mi zawsze dotrzymuje
swojego towarzystwa,
nie czuję się samotna,
choć jestem w odosobnieniu.
Jezu - Hostio, znamy się -
to mi wystarczy"

(Dz. 877).

 

 

 

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,
25 lutego 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO


PONIEDZIAŁEK,
ŚRODA i SOBOTA:

7.3O

WTOREK,
CZWARTEK i PIĄTEK:
17.OO

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,
3 marca 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO.
W niedziele
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu,
Adoracją
i GORZKAMI ŻALAMI.

DROGA KRZYŻOWA:
w piątki o godz. 16.3O.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132