Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Na Świętego Bogumiła

Czwartek, 10 Czerwiec 2021 r.

Na Świętego Bogumiła


       Dziś w arcybiskupim Uniejowie patronalne święto: odpust ku czci Świętego Bogumiła, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Niezwykły to święty. I choć jego życiorys owiany jest rąbkiem tajemnicy, po dzień dzisiejszy fascynuje swoją osobobością wielu. 
       Można chyba powiedzieć, że od modlitwy zawierzenia Świętemu Bogumiłowi rozpoczął swoją pasterską posługę w Kościele Włocławskim, 77 ordynariusz naszej diecezji, Jego Ekscelencja Biskup Krzysztof Wętkowski, choć od poniedziałku Ksiądz Biskup miał wiele ważnych spotkań z wiernymi. Czyż mogło być inaczej? Przecież arcybiskup Bogumił właśnie w Gnieźnie, skąd przyszedł nowy Ordynariusz, pełnił misję pasterską. Proszę też zwrócić uwagę na fakt, że herb naszego Biskupa Ordynariusza, podobny jest bardzo do herbu Uniejowa. Stąd poniżej zestawienie dwóch zdjęć o bliźniaczym temacie. W homii wygłoszonej przez Biskupa Ordynariusza, nawiązującej do czytań mszalnych i do naśladowania św. Bogumiła, Dostojny Kaznodzieja mówił m.in. o priorytecie modlitwy oraz - w nawiązaniu do odczytanego Hymnu o miłości - o cierpliwości, jako pierwszym imieniu miłości.
       Niezwykła to postać arcybiskupa Bogumiła. Pochodził ze szlacheckiego rodu, lecz porzucił zaszczyty tego świata, aby służyć Bogu. W rozmaitych życiorysach możemy o nim przeczytać: zakonnik cysterski, arcybiskup gnieźnieński, pustelnik, wreszcie - błogosławiony. Za swego ziemskiego żywota zasłynął nie tylko czułą troską o biednych i ubogich, duchowo pogubionych i spragnionych Słowa Bożego; jako arcybiskup poznański i gnieźnieński głęboko w sercu nosił los klasztorów cysterskich: uposażał istniejące i zakładał nowe.
       Jest jakaś duchowa tajemnica naszego uniejowskiego dekanatu, sięgająca czasów dawnych - przedziwny związek pomiędzy świętymi pustelnikami, patronami parafii: bł. Bogumiłem, którego relikwie spoczywają w prastarej kolegiacie uniejowskiej, a patronem parafii Świnice Warckie - św. Gotardem, biskupem i pustelnikiem. W ten niezwykły poczet ubogich w duchu Ewangelii głęboko wpiasana jest Mistyczka z Głogowca, Święta Siostra Faustyna.
       I jeszcze jedna myśł. Arcybiskupi Uniejów od zawsze był cząstką achidiecezji gnieźnieńskiej, co świadczy między innymi o cywilizacyjnej i kościelnej przynależności tych ziem do Wielkopolski, a nie do Ziemi Łódzkiej czy Mazowsza, jak to chcieliby niektórzy.

       Poniżej zamieszczono kilka zdjęć, jako ilustracje do niniejszego artykułu. Można na nich zobaczyć w następującej kolejności: bł. Bogumiła na starożytnej rycinie; drugie i trzecie zdjęcie pochodzi z Czerwonego Klasztoru, znajdującego się nad brzegiem Dunajca, po słowackiej stronie, na wprost Trzech Koron, gdzie w średniowieczu był klasztor kartuski, w którym odbierał kult nasz bł. Bogumił. Na zdjęciu widać obraz Bogumiła umieszczony w prezbiterium świątyni (po prawej stronie) z inskrypcą łacińską mówiącą o pasterzu gnieźnieńskim, który zostawił godności biskupie i oddał się pustelniczemu życiu według formuły św. Romualda (zołożyciel kamedułów). Następnie zamieszczono krótką relację z odpustowych uroczystości w Uniejowie, z udziałem nowego ordynariusza włocławskiego, Bpa Krzysztofa Wętkowskiego.

     Módlmy się.
Panie, nasz Boże, wysłuchaj błagania
oddanego Ci całym sercem ludu;

przez modlitwy błogosławionego Bogumiła, biskupa,
zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała

i spełnij wszystkie jego prośby.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU:

 

XII Niedziela Zwykła,
20 czerwca:
8.30, 11.00 i 16.00

W pozostałe dni tygodnia:
18.00

XIII Niedziela Zwykła,
27 czerwca:
8.30, 11.00 i 16.00

GODZINA MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.00,
w niedziele: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu

 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE:
w dni powszednie: 17.30,
w niedziele: 15.30. 

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132