Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ważny Jubileusz

Środa, 02 Czerwiec 2021 r.

Ważny Jubileusz


       Akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa sprzed stu lat, zostanie ponowiony już za kilka dni, 11 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kiedy biskupi polscy, przed stu laty, po długich latach niewoli i zaborów zawierzali Najświętszemu Sercu Pana Jezusa naszą Ojczyznę, Święta Siostra Faustyna miała wówczas 15 lat. Rodzinna Parafia Apostołki Miłosierdzia Bożego - Mistyczki z Głogowca - przygotowuje się na uroczyste ponowienie poświęcenia Polski Sercu Bożemu, przez Adorację Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwa Czerwcowe i osobistą modlitwę w naszych rodzinach. W kościele parafialnym rozprowadzana jest 80-stronnicowa, kolorowa broszura pt.: "Najświętsze Serce Jezusa. Nadzieja i ocalenie", autorstwa ks. Józefa Gaweł, SCJ. Książeczka, obfituje w ciekawe materiały na temat historii kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, w modlitwy oddania i poświęcenia Ojczyzny, parafii, rodzin i osobistego zawierzenia, a także modlitwy do Serca Jezusowego.
       Poniżej zamieszczono Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu według św. Małgorzty Marii Alacoque i modlitwę "Codzienne ofiarowanie", a także kilka zdjęć ze wspomnianej broszury. W niedzielę po Uroczystości Bożego Ciała, we wszystkich świątyniach, zostanie odczytany "Listy Pasterski Episkopatu Polski w setną rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa". List biskupów zatytułowano: "Budujmy cywilizację miłości".

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU
WG. ŚW. MAŁGORZATY

     Panie Jezu Chryste,
oddaję i poświęcam
Twemu Najświętszemu Sercu
moją osobę i całe moje życie,
aby odtąd czcić, wielbić i miłować
Twoje Serce dla nas na krzyżu
włócznią żołnierza otwarte.
Mocno postanawiam
należeć całkowicie do Ciebie
i czynić wszystko
z miłości ku Tobie, 
wyrzekając się tego,
co się Tobie we mnie nie podoba.
Boskie Serce Jezusa!
Ty bądź moją miłością
i drogą mojego życia.
     Serce pełne miłosierdzia!
Ratuj mnie przed atakami złych mocy,
przed moją grzesznością i słabością,
bo w Twojej nieskończonej dobroci
pokładam całą moją ufność
i nadzieję świętości.
     Serce pełne miłości!
Przygarnij mnie do siebie i spraw,
abym poznał Ojca.
Niech Twoja miłość,
hojny dar Ducha Świętego,
tak głęboko przeniknie moje serce,
żebym zawsze pamiętał o Tobie
i wiernie naśladował Ciebie.
     Oby moje imię zostało 
zapisane w Tobie,
Serce mojego Boga i Pana,
ponieważ bardzo pragnę,
aby moim największym szczęściem
i pełną radością było żyć i umierać
jako Twój wierny sługa
i apostoł. Amen.

CODZIENNE OFIAROWANIE

     Panie Jezu Chryste,
Ty przez swoje Boskie Serce,
bogate w miłosierdzie,
wylałeś na cały świat
miłość swego Ojca
jako uświęcający żar
Ducha Przenajświętszego.
Racz przyjąć moje modlitwy,
prace, radości i cierpienia
i złączyć je dzisiaj
ze swoją Ofiarą Krzyża
obecną w tajemnicy
Eucharystii
dla zbawienia świata.  
     W jedności z Kościołem
i jego Matką Maryją, 
przez Jej pośrednictwo
proszę Cię w intencji,
którą Ojciec Święty
polecił naszym modlitwom.
     Udziel mi, Panie Jezu,
Ducha Świętego do wiernego
wypełnienia w dniu dzisiejszym
wszystkich dobrych czynów
przygotowanych przez Ojca.
Przemień mnie i uczyń
apostołem Twojego Serca,
bym świadczył
w duchu i prawdzie,
że Bóg jest miłością.
Amen.

 

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,
25 lutego 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO


PONIEDZIAŁEK,
ŚRODA i SOBOTA:

7.3O

WTOREK,
CZWARTEK i PIĄTEK:
17.OO

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,
3 marca 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO.
W niedziele
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu,
Adoracją
i GORZKAMI ŻALAMI.

DROGA KRZYŻOWA:
w piątki o godz. 16.3O.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132