Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Czy można śpiewać "Sto lat" Świętym ?

Niedziela, 22 Sierpień 2021 r.

Czy można śpiewać "Sto lat" Świętym ?


       Wydaje się, że Psalmy i hymny pochwalne śpiewane na chwałę Panu Bogu i Jego świętym, są bardziej potrzebne nam, pielgrzymującym przez ziemię, aby rozbudzić w sobie pragnienie Nieba, aby po ziemskiej wędrówce zasiąść w Królestwie Bożym na Uczcie Baranka. Kiedy Święta Siostra Faustyna w swoim umiłowanym parafialnym kościółku opowiadała Panu Jezusowi o swoim dzieciństwie i młodości, o swojej doczesności, dziękując za ogrom łask, których wówczas Jej wyświadczył, On dał Jej przemożną obietnicę odnoszącą się do Jej wieczności. Powiedział mianowicie, że przez całą wieczność będzie Ona świadkiem nieskończonego Miłosierdzia Bożego (zobacz: Dz. 400). Będzie świadkiem, czyli także będzie wysławiać Miłosierdzie Boże na wieki.
       Człowiek powołany jest przez Pana Boga aby żył "dla Jego Boskiej chwały", o czym przypomina nam jedna z pieśni eucharystycznych. Kiedy więc ochotnym sercem śpiewamy Bogu Psalmy i hymny pochwalne, On widząc naszą tęsknotę za Nim, nasze pragnienie Jego Miłości, otwiera nam swoje Serce.

       Czwarta niedziela sierpnia, w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich, od lat gromadzi czcicieli Miłosierdzia Bożego na modlitwie i Liturgii, abyśmy w kolejną rocznicę urodzin i Chrztu Mistyczki z Głogowca, uwielbiali niezmierzone Miłosierdzie Boże.
       Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się przy rodzinnym domku Świętej w Głogowcu. Modlitwa i czuwanie przy relikwiach, w izbie gdzie przyszła na świat, a następnie procesja do Sankuarium: krzyż, chorągwie i feretrony; siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z całej Polski i księża; orkiestra strażacka z OSP Świniece i pątnicy - to orszak świąteczny, rozśpiewany i z modlitwą w sercach.
       Procesja swój kres znalazła w kościele parafialnym, do którego uroczyście i z wdzięcznością wniesiono relikwie. W samo południe Eucharystia. Liturgii świętej przewodniczył i płomienne kazanie wygłosił ks. prof.dr hab. Bogumił Gaca, kapłan Zgromadzenia Księży Marianów. Kaznodzieja przypomniał o godności chrześcijanina, który przez Chrzest święty został zanurzony w Misterium Życia Odwiecznego Boga. Pieczęcią na wygłoszoną homilię było poświcęnie odnowionej chrzcielnicy Świętej Faustyny, przy której została odmówiona modlitwa dziękczynna w intencji tych, którzy wspogają dzieło rozbudowy Sanktuarium i remontu jego starej części.
       Dostojny śpiew zespołu wokalnego "Cantabile" i oprawa liturgiczna starnnie przygotowana przez służbę ołtarza dorosłych i ministrantów, przybliżyła zgromadzonych pątników do głębokiego przeżywania Misterium Miłosierdzia Bożego. A przecież to wszystko jest niepojętym darem Bożym, łaską, którą zgotował nam Jesus Miłosierny. Jemu chwała na wieki.

       Poniżej krótka fotograficzna relacja z pierwszego dnia odpustowego, ku czci św. Faustyny z okazji 116 rocznicy Jej urodzin i Chrztu. Nasze świętowanie nie kończy się na IV niedzieli sierpnia, lecz przedłużone jest o następne dni:

WTOREK, 24 sierpnia,
wigilia urodzin świętej Siostry Faustyny,:

* o godz. 15.oo – Godzina Miłosierdzia;
* o godz. 19.30 – Msza św. w Sanktuarium,
* o godz. 20.00 – procesja Eucharystyczna
     do domku w Głogowcu,

* o godz. 21.oo – Adoracja Najświętszego                     Sakramentu w domku św. Faustyny,

ŚRODA, 25 sierpnia,
116 rocznica urodzin Świętej Siostry Faustyny:

* o godz. 5.30 – zakończenie Adoracji,
* o godz. 8.15 – Msza św. w Głogowcu
      przy ołtarzu polowym,

* o godz. 15.oo – Godzina Miłosierdzia.

Na uroczystości zapraszają:
Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej MIłosierdzia

Ps.: Prosimy odwiedzić krakowską stronę internetową Sióstr ZMBM gdzie także zamieszczono relację z naszej uroczystości. Adres: faustyna.pl

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 XX NIEDZIELA ZWYKŁA,
14 sierpnia  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

Poniedziałek,
Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
:

8.3O, 11.OO i 16.OO.

Środa i sobota:
7.3O.

Wtorek, czwartek i piątek:
18.OO.

 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA,
21 sierpnia 2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

* * *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem.

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132