Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Rok Świętego Józefa

Wtorek, 23 Listopad 2021 r.

Rok Świętego Józefa


  Święty Józef. W Litanii przyzywamy Go jako Przeczystego Stróża Dziewicy, Żywiciela Syna Bożego, Głowę Najświętszej Rodziny... Zwracamy się do Niego wołając: Ozdobo życia rodzinnego, Opikunie dziewic, Podporo rodzin...  W litanijnych wezwaniach opisujących misję i posłannictwo Józefa Najwierniejszego, można także odkryć wielkość godności powołania mężczyzny do życia w małżeństwie i rodzinie.

   Wprawdzie w mijającym Roku nie ziściło się marzenie o pomniku dedykowanym Oblubieńcowi Bogarodzicy, to jednak nie opuszcza nas nadzieja, że na placu przy ołtarzu polowym, w sąsiedztwie Matki Bożej Różanej, stanie statuła Żywiciela Syna Bożego. 

  Poniżej zamieszczamy Litanię do św. Józefa oraz fragment z "Dzienniczka" opisujący świętojózefową wizję Świętej Siostry Faustyny oraz modlitwę "Pomnij". A w zestawie zdjęć można kolejno zobaczyć: figurę św. Józefa z groty Matki Bożej przy ołtarzu polowym, witraż za starej części sanktuarium, wnękę nawy starego kościółka oczekującą na powrót ołtarza z obrazem świętego Józefa, obraz z klasztoru Sióstr przy ul. Chopina i modlitewnik, który w minionym roku otrzymała każda rodzina z naszej Parafii. 

Litania do Świętego Józefa
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie, - módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, - módl się za nami.
Światło Patriarchów, - módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, - módl się za nami.
Opiekunie Odkupiciela, - módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy, - módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, - módl się za nami.
Troskliwy obrońco Chrystusa, - módl się za nami.
Sługo Chrystusa, - módl się za nami.
Sługo zbawienia, - módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, - módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, - módl się za nami.
Józefie najczystszy, - módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, - módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, - módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, - módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, - módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, - módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, - módl się za nami.
Wzorze pracujących, - módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, - módl się za nami.
Opiekunie dziewic, - módl się za nami.
Podporo rodzin, - módl się za nami.
Podporo w trudnościach, - módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, - módl się za nami.
Nadziejo chorych, - módl się za nami.
Patronie wygnańców, - módl się za nami.
Patronie cierpiących, - módl się za nami.
Patronie ubogich, - módl się za nami.
Patronie umierających, - módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, - módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, - módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

   Z "Dzienniczka" Świętej Siostry Faustyny:
"Święty Józef zażądał, abym miała do niego nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz 'Pomnij'. Patrzył się z wielką rzyczliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę" (Dz. 1203).

  Pomnij ...
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, św. Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
25 września  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

Poniedziałek i środa:
7.3O.

Wtorek, czwartek i piątek:
18.OO.

Sobota:
8.OO.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
2 października  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

* * *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
w dni powszednie o godz. 16.3O;
w niedziele
i uroczystości
: 
bezpośredni po Godzinie Miłosierdzia
,
około godz. 15.2O.
Wyjątkowo:
1 paździenika

o godz. 7.3O.

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132