Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Święty Józef wrócił

Sobota, 27 Listopad 2021 r.

Święty Józef wrócił


                Modlitwa
        powierzenie się
          św. Józefowi

              Święty Józefie,
   moc Twojej modlitwy sprawia,
      że najtrudniejsze sprawy
           Tobie powierzone
   stają się łatwe do rozwiązania.
           Błagamy Cię więc,
wejrzyj na nasze obecne potrzeby,
      przybądź nam z pomocą,
   pociesz w naszych smutkach,
     obawach, troskach i bólach.
              Oddal od nas
 niebezpieczeństwa nam grożące
weź pod swoją opiekę wszystko,
  co Twojej przemożnej opiece
               polecamy.
     Okaż nam, św. Józefie,
    jak dobry jesteś dla tych,
     którzy pragną pozostać
        na zawsze Twoimi
   wiernymi czcicielami. Amen.

   W Roku Świętego Józefa, który odchodzi już do historii życia Kościoła świętego, Opatrzność Boża raczyła hojnie pobłogosławić umiłowany kościółek Świętej Siostry Faustyny. Wystarczy wspomnieć, że w tym czasie, po niespełna trzech latach prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich, powróciły zabytkowe stacje Drogi Krzyżowej, konfesjonał św. Faustyny, ołtarz z Jej relikwiami i chrzcielnica - milczący świadek Jej sakramentalnych zaślubin z Chrystusem. Ołtarze starej częśći świątyni cieszą się też nowymi balustradami, które będą nadawy jeszcze większego dostojeństwa temu świętemu miejscu.
   Wszyscy jesteśmy zdumieni i pełni wdzięczności dla naszej Najznamienitszej Parafianki, Mistyczki z Głogowca, że wyprosiła nam tę łaskę u Boga, iż po pracach konserwatorsko-renowacyjnych,na koniec Roku Świętego Józefa powrócił -  jakby na zwieńczenie tego świętego czasu - ołtarz z obrazem Opiekuna Dziecięcia Jezus. Ołtarz, podobnie jak wiele innych  ruchomych zabytków w naszych świątyniach, w różnych okresach przechodził swoje koleje. I tak dla przykładu, w ostatnich lach, na skutek reorganizacji liturgicznej, w sumie na krótki czas, "przygarnął" do siebie obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który od początku znajdował się w głównym ołtarzu starej części kościółka. Obraz Królowej Polski powoli powraca na swoje pierwotne miejsce. Po kolejnych pracach konserwatorsko-renowacyjnych, znów będzie gromadził na modlitwie i adoracji, kolejne pokolenia wiernych Parafian. 
   W bocznym ołtarzu z obarzem Świętego Józefa, w górnej jego części, zainstalowany jest obecnie obraz św. Gotarda, Patrona naszej Parafii. Św. Gotard, w ostatnich dziesięcioleciach został zapomniany, niejako usunięty w cień św. Kazimierza. A przecież od ponad siedemiu wieków, czyli od samego początku, z nadania biskupa Jakuba Świnki, pozostaje naszym świętym Patronem. O św. Kazimierzu Królewiczu należy natomiast raczej mówić, jako o Patronie obecnej świątyni, która została wzniesiona przez ówczesnego właściciela ziemskiego, któremu na Chrzcie świętym, rodzice nadali imię świętego z rodu Jagiellonów.
   Ten układ obrazów z odnowionego ołtarza: w dolnej części postać św. Józefa, w górnej zaś św. Gotarda, ma swój odpowiednich w drugim bocznym ołtarzu. I tak oto ołtarz z relikwiami świętej Faustyny w swojej głównej części zawiera Jej portret, nad nim zaś widnieje obraz św. Kazimierza Królewicza - współpatrona Parafii i patrona kościółka.

   Ołtarz z obrazem św. Józefa, przeszed w ostatnich miesiącach gruntowne zabiegi konserwatorsko-renowacyjne. Wszystkie zainfekowane przez robactwo i spruchniałe części drewniane, zostały wycięte i zastąpione zdrowym i zaimpregnowanym drewnem. Na całej powierzchni ołtarza, usunięto nakładane kolejno warstwy olejnej farby. Uzupełniono ubytki w ozdobnych częściach zabytku. Na filary, głowice i pozostałe elementy ozdobne nałożono warstwy płatów złota. Cała konstrukcja ołtarzowa zainstalowana jest na specjalnie w tym celu wykonanej od nowa konstrukcji drewnianej. Poprzednia była w tak opłakanym stanie, że kwestią czasu było zawalenie się ołtarza.

   Na koniec kierujemy słowa pełne wdzięczności pod adresem konserwatorów, którzy doprowadzili kolejny już ołtarz do pierwotnej świetności. Uczciwie jednak trzeba powiedzieć, że prace konserwatorskie wyprzedziły pierwotną świetność, albowiem jak się okazało w trakcie prowadzonych robót, ołtarze boczne "poskładano" w pewnym okresie ich nie do końca jeszcze odkrytej historii, z przynajmniej trzech innych ołtarzy, pochodzących z różnych epok. Już w trakcie tej operacji, poszczególne części nastawy ołtarzowej były w nienajlepszej kondycji.
  Słowa wdzięczności pod adresem Pani Magdaleny Pasternak-Zabielskiej, konserwatora zabytów, która czuwała nad demontażem i iwentaryzacją zabytków z naszego kościółka. W trakcie prowadzonych prac podziwialiśmy aptekarską, a nawet trzeba powiedzieć, benedyktyńską troską Pani Konserwator, o każdy szczegół. Fachowe spojrzenie i merytoryczne uwagi, otwierały oczy, nam laikom, na zagadnienia związane z renowacją zabytków sztuki sakralnej. Ileż można było się nauczyć przy tej okazji. 
   Słowa wdzięczności kierujemy także pod adresem Pana Bolesława Pasternaka i jego firmy stolarskiej z Baruchowa koło Włocławka, która od początku wraz z Panią Konserwwator, ofiarnie zabiega, by końcowy efekt prowadzonych prac był owocny na następne dziesięciolecia i służył jak najlepiej sprawowaniu liturgii i modlitwie, Parafian i przybywających do tego świętego miejsca Pielgrzymów.

   Poniżej zamieszczamy fotografie, kolejno ilustrujące:
* układ obrazów z ostatniej kompozycji ołtarza bocznego: w głównej części Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, w górnej części - portret św. Anny. Na tym pierwszym zdjęciu można też zauważyć ostatnią lokalizację obrazu św. Józefa, który znajdował się na bocznej ścianie, obok ołtarza.
* następne zdjęcia przedstawiają demontarz ruchomych zabytków, prace konserwatorów i pomocne dłonie naszych Parafian. Poszcególne części zdemontowanych ołtarzy: filary, głowice, aniołki...
* cztery kolejne zdjęcia ukazują ogrom spustoszeń poczynionych przez korniki, zagrzybienie i wilgoć. W niektórych miejscach degradacja była tak wielka a spustoszenia tak ogromne, że tylko dzięki grubym warstwom farby olejnej, kolejno nakładanych na przestrzeni lat, udało się odtworzyć praktycznie nieistniejące elementy drewniane.
* krótkie wspomnienie utrwalone w fotografii, kończy zdjęcie ukazujące tabliczę z napisem: "Remont starej częśći świątyni. Na modlitwę - wejście obok".
* kolejne 46 fotografii - począwszy od pomnika św. Faustyny w zimowej szacie, albowiem dzisiaj w nocy spadł pierwszy śnieg - to relacja instalacji odnowionego ołtarza.

   Zapraszamy do nawiedzenia z modlitwą w sercu, starej-nowej części umiłowanego kościółka Świętej Siostry Faustyny.

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

III Niedziela Zwykła,
23 stycznia 2022 r.:
8.30,  11.00  i 16.00

Poniedziałek:
7.30

Wtorek, środa, czwartekpiątek i sobota:
17.00

IV Niedziela Zwykła,
30 stycznia 2022 r.:
8.30,  11.00  i 16.00

 

GODZINA MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.00;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i nabożeństwem różańcowym.
 

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132