Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Z modlitwą u granic

Czwartek, 18 Listopad 2021 r.

Z modlitwą u granic


   Przynagleni troską o ojczysty dom, zgromadziliśmy się w ten czwartkowy wieczór na Mszy świętej i adoracji. Przed Najświętszym Sakramentem odmówiono Koronkę, Litanię oraz akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu.
   Odczytane Słowo Boże ukazało cierpiącego Chrystusa, który zapłakał na Jerozolimą, zapowiadając jej zagładę z powodu zatwardziałości serc jej mieszkańców. Ta trudna Ewangelia jest wezwaniem dla nas, abyśmy jak ów dzielny mąż Matatiasz z pierwszego czytania, uczynili wszystko w naszym ojczystym domu, aby zachować Boże Przykazania, aby pozostać im wiernymi, bo to jest siłą trwania. Przychodzą na myśl słowa Pana Jezusa cytowane w poprzednim artykule: 
"... Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości... " (Dz. 1731).

   Zgromadzeniu towarzyszyły wyjątkowe Święte: Matka Boża Ostrobramska - Patronka dnia wczorajszego, Patronka Ziemi Wileńskiej, Grodzieńskiej, Nowogródzkiej... ; dalej: Błogosławiona Karolina Kózkówna - dziewica i męczennica, patronak dnia dzisiejszego oraz Święta Siostra Faustyna. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że Karolina i Faustyna to rówieśnice. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby Helenka (św. Faustyna) żyła w rodzinnych stronach Karoliny, którą w bestialski sposób zamordowali żołdacy carskiej armii rosyjskiej. Pewnie podzieliłaby los wielu kobiet, dziewcząt, a nawet dzieci, zgwałconych i zabitych przez dzicz ze wschodu. 
   Rycerze Niepokalanej, z modlitwą w sercach, stanęli przy tych, którzy strzegą naszych granic. W ten sposób dołączyli swoją wdzięczną troską do wielu Polaków trwających w modlitwie przed Bogiem, z myślą o żołnierzach i służbach mundurowych, o Ojczyźnie, której kolejny już raz w zagraża wróg ze wschodu. 
   W naszej świątyni od wielu już dni, na tę intencję, gromadzą się wierni w Godzinę Miłosierdzia. Mamy tak potężną pomoc z nieba: łaskę od Boga płynącą w godzinę konania Chrystusa na Krzyżu i wstawiennictwo Świętej Siostry Faustyny.
   Jakże wymowne są dzisiaj słowa modlitwy mszalnej:
"Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem". I nieco dalej: "Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję"
Tym wołaniem zwracamy się do Bożego Miłosierdzia, ufni w moc Chrystusa, którego w najbliższą niedzielę, na zakończenie roku liturgicznego, przyzywać będziemy jako Króla Wszechświata.
  I jeszcze cytat z "Dzienniczka" (Dz.699), apel i jednocześnie przestroga, którą Pan Jezus skierował do wszystkich ludów i narodów. Także do przywódców Białorusi i Rosji. W tym wołaniu Zbawiciela znajduje się odpowiedź na to, gdzie ludzkość ma szukać pokoju, gdzie jest źródło zgodnego współistnienia i sprawiedliwości społecznej.
"NIE ZAZNA LUDZKOŚĆ SPOKOJU,
DOPOKĄD NIE ZWRÓCI SIĘ
DO ŹRÓDŁA MIŁOSIERDZIA MOJEGO"
.
    
   

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 czerwca 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

* * *

DNI  POWSZEDNIE,
od  PONIEDZIAŁKU  do  SOBOTY :
 18.OO

* * * * *

XII NIEDZIELA  ZWYKŁA
23 czerwca 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
*  każdego dnia o godz. 15.OO.
*  w niedziele
:
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu
i Adoracją

NABOŻEŃSTWA
CZERWCOWE
:

* w dni powszednie o godz. 17.3O,
* w niedziele o godz. 15.2O.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132