Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ołtarz w remoncie

Sobota, 21 Maj 2022 r.

Ołtarz w remoncie


   W roboczym spotkaniu w sprawie prac konserwatorskich i restauracyjnych prowadzonych przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich, uczestniczyli: z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi pani Kozołup i pani Kubiak; kierownik prac konserwatorskich dzieł sztuki - pani Pasternak-Zabielska, oraz ks. proboszcz Janusz Kowalski i właściciel firmy stolarskiej pan Pasternak. 
   W "Protokole oględzin" sporządzonym przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, między innymi zapisano: "Obiekt w bardzo złym stanie, zaatakowany przez drewnojady, bardzo mocno przemalowany. Składak z różnych elementów pochodzących z innych ołtarzy, bądź wtórnie dorobionych. (...). Wykonano odkrywki sondażowe, na podstawie których ustalono pierwotną kolorystykę obiektu. (...). Ustalono, iż należy wykonać zabiegi związane z konserwacją techniczną, w tym naprawy stolarskie, usunąć wtórne warstwy przemalowań do pierwszej najstarszej warstwy. Wykonać rekonstrukcję dwóch kapiteli według zachowanego wzoru, które zastąpią wtórne o dość niskiej wartości artystycznej.  Wykonać odkrywki na kartuszu. Następna komisja po oczyszczeniu obiektu".
   Zamieszczone poniżej zdjęcia przedstawiają kolejny etap prowadzonych prac. Pierwsze cztery fotografie ilustrują widok starej części kościółka sprzed remontu wnętrza świątyni, z czasów, kiedy funkcjonowała tylko stara część sanktuarium. W ostatnich latach w ołtarzu głównym znajdował się tam Obraz Jezusa Miłosiernego. Wcześniej,  za bytności Świętej Siostry Faustyny, to miejsce centralne  przeznaczone było dla Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Po renowacji ikona Królowej Polski wróci na swoje historyczne miejsce. 
   Kolejne zdjęcia ilustrują prowadzone prace renowacyjne. Na zdjęciach wyraźnie widać spustoszenia spowodowane przez drewnojady, spruchniałe elementy konstrukcyjne części drewnianych, duże ubytki w powłoce malarskiej i w części rzeźb oraz ozdób ołtarzowych. Ze zdjęć można też odczytać, że pokryte pierwotnie części ołtarza płatkami złota i srebra, podczas ostatnich prac zostały pokryte szlachmetalem. 

   Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji ustalono, że poszczególne elementy ołtarza będą odnawiane etapami. Ustalono także, że między innymi ze względów finansowych, ołtarz będzie składany z kolejno odrestaurowanych fragmentów.

   Na koniec tej krótkiej relacji, słowa podziękowania skierowane pod adresem Parafian, którzy jeszcze pamiętają o prowadzonych pracach i na miarę swoich możliwości, wspierają dzieło prowadzone od początku jako wotum wdzięczności Miłosierdziu Bożemu za Świętą Siostrę Faustynę - naszą Najznamienitszą Parafiankę. Słowa wdzięczności należą się także wszystkim Darczyńcom spoza Parafii, a także Pielgrzymom nawiedzającym to święte miejsce.

  MODLITWA DO ŚW. FAUSTYNY

Siostro Faustyno, wybranko nieba,
Przyjdź do nas z Bożym orędziem.
Naucz, że tylko zaufać trzeba,
By w ręku Pana stać się narzędziem.

Miłością swoją ukaż nam drogę
Do Pana, który nas czeka,
Co woła czule: Ja wam pomogę,
Ja, Bóg, lecz pragnę serca człowieka.

Prowadź nas, Siostro, w podniebne loty,
Wskaż drogę pięknej miłości,
Naucz pleść wieniec z cierpień i cnoty,
Rozpalaj płomień wielkiej ufności.

Siostro Faustyno, ty dziś już w niebie,
Módl się za nami do Boga.
O, Siostro nasza, prosimy ciebie,
Bo znasz jak trudna jest życia droga.

Siostro Faustyno, ty dziś już w niebie,
Módl się za nami do Pana,
Wybranko nieba, prosimy ciebie,
Bo ty od Boga jesteś nam dana.


 

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 XII NIEDZIELA ZWYKŁA,
19 czerwca 2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

PIĄTEK,
Najświętszego Sreca Pana Jezusa,
24 czerwca 2O22 r.:

8.OO,  11.OO  i 18.OO

W pozostałe powszednie dni tygodnia:
18.OO.

 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA,
26 czerwca 2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

* * *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu

NABOŻEŃSTWO 
CZERWCOWE
:

w Oktawie Bożego Ciała,
po Mszy św. o godz. 18.OO,
połaczone z procesją
;
w dni powszednie, o godz. 17.3O;
w niedziele i uroczystości, o godz. 15.2O.

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132