Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Bogumiłowy odpust

Piątek, 10 Czerwiec 2022 r.

Bogumiłowy odpust


   1O czerwca to dzień odpustowy w Uniejowie ku czci św. Bogumiła. Uroczystej Mszy świętej, sprawowanej w samo południe, przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Senior Wiesław Mering. Wśród zaproszonych gości był również obecny proboszcz i kustosz bazyliki archikatedralnej w Gnieźnie, ks. inf. Jan Kochanowski. Gospodarz spotkania odpustowego, ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz, proboszcz i kustosz zacnej kolegiaty uniejowskiej, powitawszy serdecznie wszystkich zgromadzonych, w kilku słowach przedstawił życiorys Świętego Bogumiła. Kazanie, z przepięknie odnowionej ambony, wygłosił ks. kan. Aleksander Rybczyński, który jeszcze tak niedawno ofiarnie posługiwał w parafii grodziskiej. Opiewając cnoty i zasługi św. Bogumiła - kapłana, arcybiskupa i pustelnika żyjącego wedle reguły św. Romualda - kaznodzieja subtelnie wskazał na te dziedziny naszego życia, w których możemy i powinniśmy naśladować naszego Patrna.
   Pod koniec Eucharystii, a przed uroczystą procesją odpustową, włodarze miasta Uniejów, wraz z ks. inf. Andrzejem, w serdecznych słowach podziękowali Księdzu Biskupowi za mecenat na tym świętym miejscem i z razcji 5O rocznicy święceń kapłańskich, zgodnie życzyli wielu Bożych łask. Ksiądz Biskup odwzajemnił się podziękowaniem za pamięć i zaproszenie, wskazując jednocześnie na wyjątkowy charakter uniejowskiej kolegiaty i nieustanną troskę tak wielu - pod czujnym okiem księdza proboszcza - nad tą prastarą świątynią. Ozdobą modlitewnego czuwania było przekazanie relikwi Świętego Bogumiła, do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Turku.

   Poniżej zamieszczamy relację z uroczystości odpustowych w Uniejowie, okraszając je na końcu trzema zdjęciami z kalsztoru pocysterskiego z miejscowości Czerwony Klasztor, znajdującej się po drugiej stronie Dunajca, na wprost Trzech Koron, po stronie słowackiej. Obecnie budynki klasztorne funkcjonują jako muzeum, ale w kaplicy można odnaleźć obraz Świętego Bogumiła, z łacińską inskrypcją opisującą, że był on arcybiskupem gnieźnieńskim, który złożył swój urząd pasterski i obrał pustelnię, żyjąc według reguły św. Romualda.

   Ostatnie zdjęcie w tej galerii upamiętnia księży biorących udział w tegorocznych uroczystościach.

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
25 września  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

Poniedziałek i środa:
7.3O.

Wtorek, czwartek i piątek:
18.OO.

Sobota:
8.OO.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
2 października  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

* * *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
w dni powszednie o godz. 16.3O;
w niedziele
i uroczystości
: 
bezpośredni po Godzinie Miłosierdzia
,
około godz. 15.2O.
Wyjątkowo:
1 paździenika

o godz. 7.3O.

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132