Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Królowa z krzyżem

Środa, 08 Czerwiec 2022 r.

Królowa z krzyżem


   Święta Jadwiga, córka króla Węgier i Polski, Ludwika i księżniczki bośniackiej, Elżbiety, przyszła na świat prawdopodobnie 18 lutego 1374. Ciekawe, nasza Parafia, w dniu narodzin księżniczki Jadwigi, liczyła sobie ponad 7O lat. Święta, mając zaledwie1O lat, odziedziczyła po ojcu królewski tron Polski. Pasjonujące są losy matrymonialnych planów, które nakreślili dla niej rodzice. Ostatecznie została żoną wielkiego księcia Litwy, Jagiełły, który uprzednio przyjąwszy chrzest, obrał imię Władysław. Nowożeńców dzieliła, a może trzeba powiedzieć: łączyła, różnica wieku licząca sobie zaledwie 23 lata. O wiele jadnak ważniejsze w ich życiorysie jest dziedzictwo, które pozostawili po sobie: to tej królewskiej parze zawdzięczamy głęboką i pokojową chrystianizację Litwy. Jak tu nie wspomnieć przy tej okazji unii polsko-litewskiej, która dała początek wspólnemu państwu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, państwu, które istniało w swej świetności ponad cztery stulecia. Mało kto wie, że biało-czerwona flaga, swoimi kolorami nawiązuje do tamtych dziejów, do Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
W sercach poddanych królowa Jadwiga pozostała jako matka słynąca wielką dobrocią; w pamięci potomnych - jako odnowicielka Akademii Krakowskiej, fundatorka licznych kościołów, klasztorów i szpitali. Gorliwa krzewicielka wiary i miłości, apostołka prawdy i dobra.
   A jak to było z tym krzyżem Jadwigi?  Otóż, w posagu Jadwiga przywiozła z Węgier krzyż z czarną figurą Chrystusa. To przed nim podejmowała najważniejsze decyzje swojego życia: odnośnie swego małżeńswta, kształtu państwa polskiego i ewangelizacji Litwy. Ten krzyż znajduje się w katedrze wawelskiej i powszechnie uznawany jest za łaskami słynący.
   W tym miejscu koniecznie trzeba z wdzięcznością wspomnieć świetlanej pamięci księdza proboszcza Włodzimierza Kostyrko (Świnice Warckie, w latach 1975-82), który na wiele lat przed beatyfikacją królowej (pp. Jan Paweł II, Kraków 1979) i jej kanonizacją (pp. Jan Paweł II, Kraków 1997) - ufundował witraż ze świętą Jadwigą, klęczącą przed Ukrzyżowanym. Wpatrzona w Chrystusa, przyjmuje od Archanioła płomień wiary, który następnie przekaże braciom Litwinom; anioł  trzyma także herb Wielkiego Księstwa Litewskiego.
   Panowie, którzy za bytności księdza Kostyrko byli w naszej Parafii ministrantami (dziś liczą sobie latek 5O+), wspominają z nostalgią kapłana, który miał dalekosiężną wizję, mówiąc o Siostrze Faustynie, której kanonizacji niewielu się wtedy spodziewało, że przyjdą takie czasy, kiedy do naszego kościółka przyjeżdżać będą rzesze pielgrzymów... 
  Relikwie świętej Jadwigi Królowej swoczywają na Wawelu, w sarkofagu z białego marmuru.

Modlitwa do św. Jadwigi:

Święta Jadwigo królowo,
orędowniczko ludu Bożego,
niech twoje ofiarne życie,
pełne miłosierdzia i głębokiej wiary,
będzie dla nas zachętą
do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego
i szukania Boga w bliźnich.
Ty byłaś dla swojego ludu matką
i nauczycielką wiary.
Uproś nam u Boga ofiarną miłość,
abyśmy za twoim przykładem
przeszli przez życie dobrze czyniąc,
a nauczając bliźnich wiary,
przyczyniali się
do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi.
Amen.

   Wszystkim Paniom noszącym szlachetnie imię świętej Jadwigi Królowej, wielu łask Bożych i przemożnej opieki swojej Patronki - w dniu Waszych imienin - życzymy.

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
25 września  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

Poniedziałek i środa:
7.3O.

Wtorek, czwartek i piątek:
18.OO.

Sobota:
8.OO.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
2 października  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

* * *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
w dni powszednie o godz. 16.3O;
w niedziele
i uroczystości
: 
bezpośredni po Godzinie Miłosierdzia
,
około godz. 15.2O.
Wyjątkowo:
1 paździenika

o godz. 7.3O.

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132