Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

U Matki i Królowej

Wtorek, 14 Czerwiec 2022 r.

U Matki i Królowej


   Wtorkowy poranek powitał pielgrzymów słoneczną pogodą. Ruszyliśmy spod szkoły z pieśnią na ustach: "Była cicha i piękna, jak wiosna". To o Matce Bożej; ulubiona pieśń nie tylko dzieci. W drodze Różaniec w intencji rodzin, z wdzięcznością za I Komunię świętą, za świętą wiarę, którą przekazali Rodzice; o pokój na świecie i dla naszej Ojczyzny. 
   A na Jasnej Górze, przed Tronem Królowej Polski, Msza święta. Po Ewangelii kaznodzieja zwracając się do dzieci pierwszokomunijnych, odwołał się do niezwykłego znaku - obrazu wielce wymownego: bilbordów rozmieszczonych w tym czasie przy ruchliwych drogach i autostradach w całej Polsce, z napisem: "Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie!".  Modlitwie towarzyszy symbol eucharystyczny, rysowany dziecięcą dłonią: Ciało i Krew Pańska.

   - Jesteśmy piękni, Twoim pięknem, Panie! Eucharystią, Świętą Komunią! Oto przesłanie Najświętszej Maryi Panny, Matki i Królowej.

   A po Mszy św. tradycyjnie - zwiedzanie Jasnej Góry. Wśród wielu osobliwości uważni obserwatorzy zauważyli, że po lewej stronie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej piękna postać św. Kazimierza. Patrona naszej Parafii można też spotkać i w jasnogórskiej bazylice, w bocznym ołtarzu i zakonnym refektarzu... 

   I była też Droga Krzyżowa, i zdjęcie pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II, i działa armatnie, i muzea, i frytki, i lody...

   Na koniec słowa wdzięczności dla organizatorów wyprawy, naszych Czcigodnych Pedagogów i Siostry Józefy. 
   Poniżej zamieszczone zdjęcia dedykujemy wszystkim, którzy pozostając w domach, łączyli się z nami w modlitwie.

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
25 września  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

Poniedziałek i środa:
7.3O.

Wtorek, czwartek i piątek:
18.OO.

Sobota:
8.OO.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
2 października  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

* * *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
w dni powszednie o godz. 16.3O;
w niedziele
i uroczystości
: 
bezpośredni po Godzinie Miłosierdzia
,
około godz. 15.2O.
Wyjątkowo:
1 paździenika

o godz. 7.3O.

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132