Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Na chwałę Świętej Bożej Rodzicielki

Środa, 07 Wrzesień 2022 r.

Na chwałę Świętej Bożej Rodzicielki


   Kiedy ksiądz proboszcz mówi z ambony, inaczej się słyszy jego słowa, niż kogoś, kto opowiada te same sprawy lecz jest spoza parafialnej wspólnoty. To zrozumiałe. Nie inaczej było podczas spotkania z panią konserwator Magdaleną Pasterna-Zabielską, która wraz ze swoim mężem, przedstawiła złożoną problematykę związaną z wciąż prowadzonymi pracami renowacyjnymi przy ruchomych zabytkach ze starej części kościółka-sanktuarium. Prelekcja skupiała się przede wszystkim na głównym ołtarzu, przed którym modliła się i tak wielu łask doznała Helenka, Święta Siostra Faustyna.
   Przekazane informacje, wprawiły wiele osób w zdumienie a także w podziw dla ogromu zakresu wykonywanych robót. Przede wszystkim należy wspomnieć o wysokiej poprzeczce jaką stawia w tym względzie Wojewódzki Urząd Konserwatorski, który jako instytucja państwowa, czuwa nad prawidłowym przebiegiem renowacji zabytku i na wszystkich etapach stale go monitoruje; dalej, to kompleksowy zakres wykonywanych prac konserwatorskich i fachowe podejście do problemu; następnie, związane z tym niezwykle wysokie nakłady finansowe, na które składają się między innymi koszty specjalistycznych materiałów konserwatorskich i złotniczych oraz robocizna.
   Najczęściej prowadzone prace konserwatorskie przy tego rodzaju zabytków, ograniczają się do wykonania zabiegów na miejscu, bez ingerencji w wewnętrzną strukturę ołtarza, powierzchniowo, a więc nie do końca z pożytkiem dla zabytku; zagruntowanie farbą - najczęściej olejną - i ewentualnie pokrycie powierzchni, które kieryś były złocone, krótkotrwałym szlachmetalem. 
   Kapitalny remont starej części umiłowanego kościółka św. Siostry Faustyny, przeprowadzony w latach 2018-20, podczas którego zostało zrzucone stare pokrycie dachu, wymieniona w całości na nową więźba dachowa i strop świątyni; gdzie w środku świątyni zdarto wszystkie stare tynki i założono nowe, najwyższej klasy, dla osuszenia ścian i wyprowadzenia z budynku dużej wilgoci; gdzie wymieniono w całości grunt pod starą posadzką i założono nową, podgrzewaną podłogę, z pokryciem w kamieniu z granitu; położono także nowe instalacje: elektryczną, przeciwpożarową, a także zainstalowano dwa hydranty wewnątrz budynku - zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. 
   Powyższe inwestycje przyczyniły się do tego, że na czas kapitalnego remontu budynku świątyni, zdemontowano na poszczególne części trzy ołtarze: główny - pierwotnie z Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej a w ostatnich latach z zainstalowanym Obrazem Jezusa MIłosiernego; ołtarze boczne: o obrazem św. Józefa i św. Faustyny; chrzcielnicę i konfesjonał św. Faustyny oraz stacje drogi krzyżowej.
   Demontaż zabytków, rozłożenie ich na poszczególne części, zarówno w temacie konstrukcji drewnianej, jak i poszczególnych ozdób, takich jak: aplikacje, kolumny i rzeźby - obnażył ogrom zniszczeń i ubytków spowodowanych upływem czasu oraz powierzchowną, mało fachową renowacją przeprowadzoną w poprzednich latach.

   Poniżej zamieszczono kilka zdjęć ilustrujących prowadzone prace renowacyjne przy głównym ołtarzu z Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz fotografie ze wspomnianego spotkania.

   Wszystkim Dobrodziejom Sanktuarium, którzy materialnie wspierają dzieło renowacji świątyni, z serca płynące podziękowania zanurzone w modlitwę, szczególnie tę na Mszach świętych sprawowanych w każy czwartek i każdą niedzielę na Sumie, w intencji Czcicieli Jezusa Miłosiernego i Przyjaciół Świętej Siostry Faustyny.

   Wszystkich, którzy z potrzeby serca pragną dołączyć do grona wspierających renowację chrzcielnej świątyni Apostołki MIłosierdzia Bożego, zapraszamy. Ofiary można przekazywać na konto zamieszczone na oficjalnej stronie Parafii i Sanktuarium: www.swfaustyna.pl. Nr konta bankowego: LBS STRZAŁKOWO/O ŚWINICE 57 8543 0000 2004 4000 1775 0001.

   Zapraszzamy na modlitwę do chrzcielnej świątyni Świętej Siostry Faustyny. Każdego dnia, o godz. 15.OO, odprawiane jest nabożeństwo Godziny Miłosirdzia Bożego.

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 czerwca 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

* * *

DNI  POWSZEDNIE,
od  PONIEDZIAŁKU  do  SOBOTY :
 18.OO

* * * * *

XII NIEDZIELA  ZWYKŁA
23 czerwca 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
*  każdego dnia o godz. 15.OO.
*  w niedziele
:
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu
i Adoracją

NABOŻEŃSTWA
CZERWCOWE
:

* w dni powszednie o godz. 17.3O,
* w niedziele o godz. 15.2O.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132