Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Wspomnienie odpustu

Czwartek, 01 Wrzesień 2022 r.

Wspomnienie odpustu


   Czytelnicy naszej strony internetowej mieli już okazję zapoznać się z fotograficzną relacją z pierwszych dni czuwania: procesją eucharystyczną do domku rodzinnego Świętej Siostry Faustyny, nocną adoracją i Mszą świętą o poranku w Głogowcu. 
   Poniżej przedstawiamy zdjęcia z niedzieli odpustowej, ilustrujące dziękczynienie Bożemu Miłosierdziu, złożone w 117 rocznicę urodzin i Chrztu Świętej Faustyny: Procesja z relikwiami Mistyczki z Głogowca z Jej rodzinnego domku do Sanktuarium, koncert w wykonaniu artystów sceny warszawskiej i Eucharystia. Wśród zgromadzonych na uroczystości - licznie reprezentowana wspólnota Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, z Matką Generalną Miriam Janiec; księża z Łodzi, Poznania i dekanatu uniejowskiego; pątnicy, którzy pierwszy raz nawiedzili to święte miejsce i stali bywalce... Odpustowy poranek, po burzowej nocy, przywitał pielgrzymów blaskiem wschodzącego słońca: uśmiech Pana Boga i znak nadziei. To Siostra Faustyna wyjednała ciepło promieni słońca, na cały dzień świętowania. Zaszczyt wprowadzenia relikwi do świątyni przypadł w udziale naszym Siostrom; w drodze pątników wspomagała orkiestra OSP Świnice Warckie.

   117 rocznica urodzin i Chrztu Świętej Siostry Faustyny, zapisze się w pamięci uczestników uroczystości, jako dzień pełen łaski Bożej. Na koniec podziękowania pod adresem wszystkich, którzy przygotowali to nasze świętowanie: siostrom i kapłanom, służbie liturgicznej i strażakom, ministrantom i zespołowi "CANTABILE", paniom i panom z "Helenki", sklepiku i od namiotów, czuwającym w domku w Głogowcu i w "Zalewajce". Wszystkim: Bóg zapłać.

 

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 czerwca 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

* * *

DNI  POWSZEDNIE,
od  PONIEDZIAŁKU  do  SOBOTY :
 18.OO

* * * * *

XII NIEDZIELA  ZWYKŁA
23 czerwca 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
*  każdego dnia o godz. 15.OO.
*  w niedziele
:
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu
i Adoracją

NABOŻEŃSTWA
CZERWCOWE
:

* w dni powszednie o godz. 17.3O,
* w niedziele o godz. 15.2O.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132