Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Wierny Chrystusowi. Wierny Kościołowi. Papież Benedykt XVI odszedł do domu Ojca

Sobota, 31 Grudzień 2022 r.

Wierny Chrystusowi. Wierny Kościołowi. Papież Benedykt XVI odszedł do domu Ojca


   Kto choć raz zadał sobie trud, aby wsłuchać się w nauczanie Benedykta XVI, śmiało może powiedzieć, że Papież był pasterzem, który chętnie odczytywał znaki czasu wysyłane przez Pana Boga. Za przykład może posłużyć autobiografia zatytułowana "Moje wspomnienia". I tak Benedykt z wielkim przejęciem opisuje, że jego przyjście na świat, Bóg zaplanował na Wielką Sobotę Roku Pańskiego 1927. W tym samym dniu został ochrzczony w parafialnym kościele. To zabawcze wydarzenie opisał we wspomnianej autobiografii następującymi słowami: "Fatk, że byłem pierwszym ochrzczonym w nowej wodzie, uważam za szczególny znak". Nieco dalej podkreślał, że zawsze z wdzięcznością myśli o tym, że jego życie od początku było "zanurzone w tajemnicy paschalnej". 
   W czwartym roku swego pontyfikatu, podczas Mszy Świętej Wigilii Paschalnej, Papież Benedykt między innymi powiedział:
"W Wigilię Paschalną Kościół ukazuje tajemnicę światłości Chrystusa, posługując się znakim paschału, którego płomień daje jednocześnie światło i ciepło. Symbolika światła powiązana jest z symboliką ognia: jasność i ciepło, jasność i przemianiająca siła ognia - prawda i miłość idą w parze.Ogień trawi płonący paschał: krzyż i zmartwychwstanie są nierozłączne. Z krzyża, a ofiarowania samego siebie przez Syna, rodzi się światłość, przychodzi na świat prawdziwe oświecenie. Od paschału wszyscy zapalamy nasze świece, szczególnie świece nowoochrzczonych, którym przez ten sakrament światłość Chrystusa jest wlewana w głąb serca. Kościół antyczny określał chrzest jako 'fotismos' - sakrament oświecenia, przekazanie światłości, i powiązanie go nierozerwalnie ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Przy chrzcie Bóg mówi do chrzczonego: 'Niechaj się stanie światłość!'. Chrzczony zostaje wprowadzony w światłość Chrystusa".
   Klękając przy chrzcielnicy Świętej Siostry Faustyny z wdzięczną modlitwą za swój chrzest, możemy lepiej zrozumieć paschalną naukę Papieża Benedykta o Chrystusie, który w tym sakramencie przekazał nam, inaczej mówiąc: powierzył - swoją światłość, a wraz z nią swoje zmartwychwstanie. 
   Jak ogień trawi płonący paschał, tak Krzyż - Chrystusa. W tej tajemnicy odnajdujemy sens swego chrześcijańskiego powołania. Chrześcijanin to człowiek Paschy. W tej Tajemnicy Papież Benedykt spalał się cały dla Chrystusa i Kościoła.

   Dziękujmy przeto Bożej Opatrzności za dar Papieża Benedykta XVI. Włączmy się w nurt modlitwy Kościoła zanoszonej w jego intencji. Niech Miłosierny Bóg przyjmie go do swojej chwały. Niech jego wieczność trwa w Wiekuistej Światłości.

   

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

NIEDZIELA
TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

26 maja 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

* * *

DNI  POWSZEDNIE,
od  PONIEDZIAŁKU  do  SOBOTY :
 18.OO


* * *

CZWARTEK
3O maja 2O24 r.,
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI
CHRYSTUSA
:

 8.3O,
11.OO - po Mszy świętej
procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy

* * *

IX NIEDZIELA  ZWYKŁA
2 czerwca 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
*  każdego dnia o godz. 15.OO.
*  w niedziele
:
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu
i Adoracją

NABOŻEŃSTWA
MAJOWE i CZERWCOWE
:

* w dni powszednie o godz. 17.3O,
* w niedziele o godz. 15.2O.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132