Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Któryś za nas cierpiał

Wtorek, 28 Luty 2023 r.

Któryś za nas cierpiał


   Godzina Miłosierdzia, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, to wielkopostne nabożeństwa, które gromadzą czcicieli Męki Pańskiej pod krzyżem Chrystusa w parafialnych świątyniach.
   Każdego dnia w godzinę konania Zbawiciela na krzyżu, w Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Siostry Faustyny, sprawowane jest nabożeństwo Godziny Miłosierdzia Bożego. „O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótką chwilę zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania” – powiedział Pan Jezus do św. Faustyny (Dz. 132O). Czyż można pozostawić samego Chrystusa w chwili Jego opuszczenia? Czyż nie będzie dla Niego pociechą ta dusza, która pamiętać będzie o Nim w godzinę Jego męki i agonii na krzyżu?
   Tradycyjnie Drogę Krzyżową sprawujemy w Sanktuarium pół godziny przed piątkową wieczorną Eucharystią czyli o godz. 16.3O. Odnowione w minionym roku pasyjne stacje, przed którymi szukała natchnienia do rozważania Męki Pańskiej Helenka Kowalska, pobudzają do zatrzymania się przy poszczególnych tajemnicach z kalwaryjskiej drogi i „wniknięcia w śmiertelny smutek” Zbawiciela (por. Dz. 132O).
   Bezpośrednio po Godzinie Miłosierdzia, odprawianej w niedzielę przed wystawionym do Adoracji Najświętszym Sakramentem, zgromadzeni w świątyni wierni pielgrzymi i parafianie, śpiewają Gorzkie Żale. „Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje, - Jako dla ciebie sobie nie folguje. – Przecie Go bardziej, niż katowska dręczy, - Złość twoja męczy” – zachęca Hymn z drugiej części nabożeństwa.
   Poniżej publikujemy zdjęcia stacji Drogi Krzyżowej z umiłowanego kościółka Świętej Siostry Faustyny. Przed nimi rozważała bolesne tajemnice Chrystusa z kalwaryjskiej drogi. Znajdziemy tu także zdjęcie kopi łaskami słynącego licheńskiego krzyża, która znajduje się w zakrystii sanktuarium; także krzyż adoracyjny, z witraża św. Jadwigi, ołtarzowy i z drzwi do nowej zakrystii kościółka.

Zachęcajmy się wzajemnie do udziału w nabożeństwach Męki Pańskiej:
* GODZINA MIŁOSIERDZIA – każdego dnia o godz. 15.OO;
* DROGA KRZYŻOWA - w piątki o godz. 16.3O;
* GORZKIE ŻALE - w niedziele bezpośrednio po Godzinie Miłosierdzia.

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

I NIEDZIELA ADWENTU,
3 grudnia 2O23 r.:

8.3O, 11.OO i  16.OO

Poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek i sobota:

6.3O

PIĄTEK,
NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY:

8,3O, 11.OO i 17.OO

II NIEDZIELA ADWENTU,
1O grudnia 2O23 r.:

8.3O11.OO i 16.OO

Od 4 grudnia 2O23 r.:

RORATY:
W dni powszednie,
od poniedziałku do soboty:

6.3O

GODZINKI KU CZCI
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY:

W dni powszednie,
od poniedziałku do soboty:

6.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem
.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132