Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Matko nasza, przyjdź! Czekamy!

Wtorek, 30 Maj 2023 r.

Matko nasza, przyjdź! Czekamy!


    Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, już za kilka dni stanie się w naszej Parafii, rodzinnej Parafii świętej Faustyny - faktem. Niespełna pięćdziesiąt lat temu, ta Parafia gościła Matkę Bożą w Znaku Jasnogórskiej Ikony. Po dzień dzisiejszy starsi Parafianie wspominają te wyjątkowe chwile, które dla wielu stały się umocnieniem na trudne czasy prześladowania rodziny i Kościoła. W jasnogórskiej księdze parafii Świnice Warckie, zachowały się zapiski z tamtych czasów. 
    Wielu, z nadzieją wyczekuje spotkania z Najświętszą Maryją Panną. Ona przychodzi do swoich dzieci, aby jak Matka - zapatrzyć się w każdego, usłyszeć modlitwy serc kochających i pobłogosławić je obficie: rodziców i dzieci, chorych i podeszłym wieku, szukających matczynej pomocy i Bożego Miłosierdzia.
    Poniżej zamieszczamy plan Maryjnych Misji Świętych i Nawiedzenia: zilustrowany zdjęciami z naszego kościółka, oraz wydanego na tę okoliczność folderu – pamiątki. Niech stanie się on również miłym zaproszeniem w wierze, dla wszystkich Parafian i Pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich, na to jedno z najważniejszych wydarzeń, z progu trzeciego tysiąclecia Ziemi Świnickiej. Na Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej, przygotowywał będzie Parafię Ojciec Marek Kowalski, Paulin, który przed napaścią Rosji na Ukrainę, pracował w paulińskim klasztorze w Mariupolu. 
    Najświętszą Maryję Pannę pragniemy powitać czystymi sercami, dlatego po pierwszy dniu misyjnym - poświęconym spotkaniu ze Słowem Bożym i ukoronowanym Intronizacją Pisma Świętego w rodzinach - pragniemy, w Spowiedzi świętej spotkać Chrystusa - Źródło MIłosierdzia. Następnego zaś dnia, w niedzielę, zawierzyć nasze rodziny Matce Bożej. A w poniedziałek, dnia 5 czerwca, Uroczystość powitania Matki Bożej Częstochowskiej.

    Naświętszej Maryi Panie pragniemy złożyć niezwykły dar serc wdzięcznych za Jej opikę nad naszą Parafią i za Najznamienitszą Parafiankę - Świętą Faustynę. To odnowiony ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, z odnowionym Obrazem łaskami słynącym - milczącym świadkiem modlitw i Pierwszej Komunii Świętej Mistyczki z Głogowca, pierwszego powołania i licznych objawień.

    W Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, w parafialnej świątyni, Matka Boża Częstochowska będzie do wtorku lecz pobyt Królowej Polski na terenie rodzinnej Parafii Apostołki Miłosierdzia Bożego i Mistyczki z Głogowca, nie kończy się we wtorek! Najświętsza Maryja Panna jeszcz przez cztery dni będzie u nas, a miejscem Jej odpocznienia i naszej dalszej adoracji stanie się kaplica Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Chopina. Dopiero w piątek, po Mszy św. prawowanej po Godzinie Miłosierdzia, Bogurodzica wyruszy w dalszą podróż po naszej Włocławskiej Diecezji.

   Przyjdź,nie zwlekaj! Matka Boża na Ciebie czeka!

Uwaga. Uwaga. Sprostowanie. W dzień Spowiedzi św., Eucharystia sprawowana będzie o godz. 16.OO !

Galeria zdjęć

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 czerwca 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

* * *

DNI  POWSZEDNIE,
od  PONIEDZIAŁKU  do  SOBOTY :
 18.OO

* * * * *

XII NIEDZIELA  ZWYKŁA
23 czerwca 2O24 r.:

 8.3O, 11.OO
i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
*  każdego dnia o godz. 15.OO.
*  w niedziele
:
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu
i Adoracją

NABOŻEŃSTWA
CZERWCOWE
:

* w dni powszednie o godz. 17.3O,
* w niedziele o godz. 15.2O.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132