Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, dn. 16 kwietnia 2O23 r.

Niedziela, 16 Kwiecień 2023 r.

Ogłoszenia parafialne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, dn. 16 kwietnia 2O23 r.


1. Bogu Przedwiecznemu pragniemy dziękować za dzisiejsze Święto Jego Miłosierdzia, słowami ulubionej przez św. Faustynę pieśni: - Jezusa ukrytego, mam w Sakramencie czcić; wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
Niech zdroje łask wyleją się na serca wszystkich, którzy Go wzywają.

2. Święto Miłosierdzia Bożego ustanowił Umiłowany św. Jan Paweł II, 30 kwietnia, w Jubileuszowym Roku Świętym Dwutysięcznym. Podczas tej uroczystości Papież wyniósł na ołtarze do godności świętych Apostołkę Miłosierdzia Bożego.
Za dwa tygodnie, w niedzielę, będziemy wspominali 23 rocznicę tamtych wydarzeń.

3. Słowa wdzięczności pod adresem wszystkich osób, które przyczyniły się do dzisiejszego świętowania: liturgicznej służbie dorosłych i ministrantom, chórowi „Cantabile”; paniom i panom posługującym i czuwającym przy kościele, w domku w Głogowcu i w „Helence”, naszym Czcigodnym Siostrom.
W intencji wszystkich Czcigodnych Parafian, zaangażowanych w godne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia Bożego, sprawowana będzie w dniu jutrzejszym Msza św. o godz. 18.OO. Zapraszamy.

4. W sklepiku parafialnym można kupić pamiątkę z dzisiejszej uroczystości; także
w sklepiku o można też nabyć cegiełkę na remont ołtarza z Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej ze starej części kościółka, przed którym podliła się Święta Siostra Faustyna jako mała dziewczynka i dorastająca panienka. Przed tym łaskami słynącym Obrazem Jasnogórskiej Pani, Jezus Miłosierny powołał Helenkę, o czym można przeczytać
w „Dzienniczku” pod numerem 7.

Zachęcamy do nawiedzenia domu rodzinnego św. Faustyny w Głogowcu.

5. Najserdeczniejsze podziękowania wszystkim Darczyńcom z Parafii i spoza jej granic, za systematyczne wspieranie prac prowadzonych przy Sanktuarium. Modlitewnej pamięci i ofiarności serc polecamy remont ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej i wszystkie inne dzieła prowadzone przy umiłowanym kościółku Świętej Faustyny. Ofiary można także przesyłać przelewem bankowym na adres:
LBS STRZAŁKOWO O/ŚWINICE 57 8543 0000 2004 4000 1775 0001.

6. W diecezji włocławskiej każda parafia ma wyznaczony dzień na adorację Najświętszego Sakramentu; to modlitewne czuwanie przypada u nas w dniu jutrzejszym. Dobra to okazja, aby podziękować Miłosierdziu Bożemu za dzisiejszą uroczystość i łaski w tym dniu otrzymane. Adoracja rozpoczyna się Mszą święta sprawowaną rano o godz. 8.3O. Zakończymy modlitewne czuwanie wieczorną Eucharystią o godz. 18.OO.
Propozycję czuwania przedstawiamy poniżej. Zapraszamy.

Godz.   8.3O – Msza święta na rozpoczęcie Adoracji
Godz.  9.OO – Różaniec. Część Radosna
Godz.  9.3O – 1O.OO – adorują mieszkańcy Piask
Godz. 1O.OO – 11.OO – adorują mieszkańcy Krask i Grabiszewa
Godz. 11.OO – 12.OO – adorują mieszkańcy Stemplewa
Godz. 12.OO – Modlitwa południowa Anioł Pański w intencji Ojca świętego Franciszka
Godz. 12.OO – 13.OO – adorują mieszkańcy Woli Świnickiej
Godz. 14.OO – 15.OO – adorują mieszkańcy Kolonii, Gusina i Stawiszyna
Godz. 15.OO – Godzina Miłosierdzia Bożego
Godz. 15.OO – 16.OO – adorują mieszkańcy Osiedla Kwiatowego
Godz. 16.OO – 17.OO – adorują mieszkańcy Świnic Warckich
Godz. 17.3O – Różaniec. Część Chwalebna
Godz. 18.OO – Msza święta na zakończenie Adoracji

7. Na błogosławione i pełne wdzięczności świętowanie Tajemnicy Miłosierdzia Bożego, wszystkim Parafianom, Pielgrzymom i Gościom: Szczęść Boże.

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

SOBOTA,
13 kwietnia 2O24 r.

17.OO

III NIEDZIELA WIELKANOCY
14 kwietnia 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

PONIEDZIAŁEK,
15 kwietnia 2O24 r.,
7.3O

WTOREK, CZWARTEK
i PIĄTEK,

16, 18 i 19 kwietnia 2O24 r.,
18.OO

ŚRODA,
17 kwietnia 2O24 r.,
8.3O i 18.OO

SOBOTA,
2O kwietnia 2O24 r.,

17.OO

IV NIEDZIELA WIELKANOCY
21 kwietnia 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
*  każdego dnia o godz. 15.OO.
*  w niedziele
:
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu,
Adoracją i Różańcem.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132