Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne, III Niedziela Wielkanocna

Niedziela, 23 Kwiecień 2023 r.

Ogłoszenia parafialne, III Niedziela Wielkanocna


1. W minioną sobotę, w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, rozpoczęła się peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, po wszystkich parafiach diecezji włocławskiej. Zakończenie nawiedzenia przewidziane jest na 16 marca 2024 roku.

2. Do naszej Parafii Jasnogórska Pani przybędzie 5 czerwca, w poniedziałek, z Wielenina. Następnego dnia, wieczorem, Obraz zostanie uroczyście przeniesiony do Klasztoru naszych Sióstr, gdzie będzie wystawiony do piątku włącznie.

3. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej będzie wieziony następującą trasą, poczynając od remizy OSP w Stemplewie:
* drogą przez Stemplew w stronę mostu nad autostradą;
* dalej przez Stemplew, koło TOLMET-u i stacji kolejowej Kraski;
* na skrzyżowaniu w Kraskach, pod mostem kolejowym, w prawą stronę;
* drogą przez Kraski i fragmentem ul. Kościuszki od strony torów do banku;
* przed bankiem w prawo w ul. abpa Jakuba Świnki;
* przez Osiedle Kwiatowe, ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Stemplewską;
* od skrzyżowania z ul. Stemplewską do skrzyżowania z ul. Chopina.
   Na wyżej wymienionym odcinku, Obraz Matki Bożej będzie wieziony w samochodzie-kaplicy.
Na wysokości Placu Marii Konopnickiej, przy skrzyżowaniu z ul. Chopina, samochód-kaplica zatrzyma się i nastąpi uroczyste powitanie.
Na ostatnim odcinku drogi do kościoła, Obraz Matki Bożej będzie niesiony, aż przed ołtarz w nowej części Sanktuarium.

4. W związku z powyższym, uprasza się o udekorowanie trasy chorągiewkami, według podanego w gablotce schematu. Od następnej niedzieli będzie można zakupić przy kościele ozdoby przydatne do wystroju posesji na peregrynację Obrazy: flagi, obrazy i emblematy maryjne do wystawienia w oknach, i inne.

5. W minioną sobotę, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, obchodziło jubileusz dwudziestolecia. Zarządowi i członkom Towarzystwa przesyłamy słowa wdzięczności za pełną pasji i poświęcenia pracę na rzecz naszej małej Ojczyzny i Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. Na ręce Prezesa TPZŚ życzymy wszystkim wielu łask Bożych w realizacji szczytnych zamierzeń, a także powiększenia grona osób zaangażowanych w piękną i pożyteczną działalność. Dziękujemy też za dary ołtarza złożone podczas Mszy św. jubileuszowej: piękny zielony ornat, ampułki mszalne, kwiaty i owoce. Bóg zapłać.

6. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na nas i towarzyszy na każdy dzień nowego tygodnia. Szczęść Boże.

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

SOBOTA,
13 kwietnia 2O24 r.

17.OO

III NIEDZIELA WIELKANOCY
14 kwietnia 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

PONIEDZIAŁEK,
15 kwietnia 2O24 r.,
7.3O

WTOREK, CZWARTEK
i PIĄTEK,

16, 18 i 19 kwietnia 2O24 r.,
18.OO

ŚRODA,
17 kwietnia 2O24 r.,
8.3O i 18.OO

SOBOTA,
2O kwietnia 2O24 r.,

17.OO

IV NIEDZIELA WIELKANOCY
21 kwietnia 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
*  każdego dnia o godz. 15.OO.
*  w niedziele
:
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu,
Adoracją i Różańcem.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132