Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne, XV Niedziela Zwykła, dn. 16 lipca 2O23 r.

Niedziela, 16 Lipiec 2023 r.

Ogłoszenia parafialne, XV Niedziela Zwykła, dn. 16 lipca 2O23 r.


1. W sobotę liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny. W starej części naszego parafialnego kościoła, w kaplicy z kryptą fundatorów świątyni, znajduje się murowany ołtarz. Pod krzyżem Chrystusa widnieją dwie postacie: Matka Boża Bolesna i św. Maria Magdalena. Obecnie ołtarz ten czeka na rozpoczęcie prac konserwatorskich i restauracyjnych.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w ramach programu „Łódzkie ratuje zabytki”, przyznał dofinasowanie na realizację prac konserwatorskich i restauracyjnych związanych z bocznym ołtarzem. To znacząca pomoc dla naszej małej wspólnoty. Słowa wdzięczności pod adresem pracowników z Urzędu Marszałkowskiego, za pozytywne rozpatrzenie podania o dotację. To pierwsza subwencja jaka została przyznana na renowację zabytków z chrzcielnej świątyni Świętej Siostry Faustyny, którą każdego dnia nawiedzają pielgrzymi z kraju i z zagranicy.

3. W styczniu br., w związku z ogólnopolskim projektem dofinansowania prac konserwatorskich prowadzonych przy obiektach zabytkowych, do Urzędu Gminy Świnice Warckie zostały złożone przez naszą Parafię cztery podania o dotację: 1) na renowację ołtarza głównego z XVIII w.; 2) konserwację i renowację obrazu MB Częstochowskiej z XVIII w.; 3) odwodnienie terenu wokół kościoła; 4) renowację elewacji kościoła. Oczekując cierpliwie na pozytywne rozpatrzenie sprawy podjętej z myślą o Świętej Siostrze Faustynie, najzacniejszej i najsłynniejszej Obywatelce Ziemi Świnickiej - polecajmy ją i wszystkich decydujących, Opatrzności Bożej.

4. W tych dniach, organizatorzy XXXI Pieszej Pielgrzymki Elbląskiej na Jasną Górę, potwierdzili wolę zatrzymania się grupy liczącej około 4OO osób, w porze obiadowej, w Uroczystość Przemienienia Pańskiego, która w tym roku przypada w niedzielę. Dołączając się do prośby organizatorów PP. Elbląskiej, uprzejmie proszę o pomoc w zorganizowaniu posiłku dla pątników zmierzających do Matki Bożej Częstochowskiej.

5. Na nowe dni tygodnia, wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej Częstochowskiej i przemożnego wstawiennictwa Świętej Siostry Faustyny. Szczęść Boże.

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
1 października 2O23 r.:
8.3O11.OO i 16.OO

Od poniedziałku do piątku:
17.OO

Sobota,
Uroczystość odpustowa
ku czci Świętej Faustyny
:

12.OO

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
8 października 2O23 r.:

8.3O, 11.OO i  16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem
.
 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132