Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne, XVII Niedziela Zwykła, 3O lipca 2O23 r.

Niedziela, 30 Lipiec 2023 r.

Ogłoszenia parafialne, XVII Niedziela Zwykła, 3O lipca 2O23 r.


1. W nadchodzącym tygodniu: pierwszy czwartek i piątek, oraz pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy w tych dniach na adorację Najświętszego Sakramentu, oraz modlitwę zanoszoną kolejno w intencjach: o powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii, wynagradzające za zniewagi i bluźnierstwa miotane przeciwko Chrystusowi i Najświętszej Maryi Pannie.

2. W piątek okazja do Spowiedzi św. już od godz. 15.OO, a po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa; w sobotę po porannej Mszy św. adoracja i Różaniec.

3. W sobotę liturgiczne wspomnienie Rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny, zwane w tradycji ludowej jako Matki Bożej Śnieżnej. W tym dniu przypada patronalne święto Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To dobra okazja do wyrażenia wdzięczności za pełną poświęcenia posługę, jaką Siostry pełnią każdego dnia w naszej Parafii i Sanktuarium.
   Naszym Siostrom już dzisiaj życzymy wielu łask Bożych, przemożnej opieki Matki Bożej i nieustannego wstawiennictwa Świętej Siostry Faustyny. W intencji naszych Sióstr sprawowana będzie w tym dniu Msza św., którą zamówili Rycerze Niepokalanej.

4. W następną niedzielę przypada święto Przemienia Pańskiego: odpust w parafii Niewiesz. W tym dniu będziemy gościli na terenie naszej Parafii pielgrzymów z pielgrzymki Elbląskiej. Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, za podjętą inicjatywę w związku z gościną i przygotowywanym obiadem dla pątników. Słowa wdzięczności także pod adresem wszystkich darczyńców; dzisiaj dziękujemy mieszkańcom Głogowca Wieś, Stemplewa i Głogowca od domu p. Kozińskiej do p. Szyngwelskiej i KOlonii III. Bóg zapłać wszystkim.

5. W miniony poniedziałek, w Urzędzie Gminy, w obecności senatora RP p. Przemysława Błaszczaka, posła Marka Matuszewskiego i wójt gminy p. Sylwii Bartczak, proboszczom parafii położonych na terenie Gminy Świnice Warckie wręczono promesy na prace prowadzone przy renowacji zabytków: dla Chwalborzyc - na zabytkowy cmentarz: niespełna 5OO OOO zł; dla Grodziska - na remont dachu na kościele, niespełna 5OO OOO zł; dla Świnic Warckich - na odwodnienie i elewację kościoła - 254 8OO zł. Z wdzięcznością w naszych parafiach przyjmujemy tę pomoc na prowadzone nieustannie prace przy zabytkach, które są także dziedzictwem kultury narodowej.

6. Niech Boże błogosławieństwo spoczywa na wszystkich trudzących się nad zbieraniem ziarna na chleb i nad wypoczywającymi. Szczęść Boże.

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

SOBOTA,
13 kwietnia 2O24 r.

17.OO

III NIEDZIELA WIELKANOCY
14 kwietnia 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

PONIEDZIAŁEK,
15 kwietnia 2O24 r.,
7.3O

WTOREK, CZWARTEK
i PIĄTEK,

16, 18 i 19 kwietnia 2O24 r.,
18.OO

ŚRODA,
17 kwietnia 2O24 r.,
8.3O i 18.OO

SOBOTA,
2O kwietnia 2O24 r.,

17.OO

IV NIEDZIELA WIELKANOCY
21 kwietnia 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
*  każdego dnia o godz. 15.OO.
*  w niedziele
:
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu,
Adoracją i Różańcem.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132