Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne, XXIV Niedziela Zwykła, dn. 17 września 2O23 r.

Niedziela, 17 Wrzesień 2023 r.

Ogłoszenia parafialne, XXIV Niedziela Zwykła, dn. 17 września 2O23 r.


1. W dniu dzisiejszym przypada 84 rocznica zbrodniczej napaści sowieckiej Rosji na Polskę: Rosja wbiła nóż w plecy Narodowi Polskiemu. Na mocy diabelskiego paktu między Hitlerem i Stalinem, podpisanym miesiąc wcześniej w Moskwie przez Ribbentropa i Mołotowa, plan zagłady Polski nabrał rozmachu.
  Zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia, połączoną z Różańcem, na modlitwę o pokój.

2. W poniedziałek uroczystość św. Stanisława Kostki. Na Mszę świętą sprawowaną o godz. 8.OO, w intencji o Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, zapraszamy całą społeczność szkolną, rodziców i dziadków. Na Mszy św. poświęcenie tornistrów.

3. W miniony piątek oficjalnie zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym ze starej części naszego kościoła. Inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, po oględzinach wykonanych prac, podpisał protokół odbioru końcowego, w którym zapisano, że w całości zrealizowano pozwolenie ŁWKZ w Łodzi. To ważne wydarzenie, oficjalnie zamyka wieloletni trud ofiarowany Panu Bogu, a podjęty jako wotum wdzięczności za naszą Najznamienitszą Parafiankę – Świętą Faustynę. Niestety, złożone podanie do Urzędu Gminy na dofinansowanie dzieła, zostało negatywnie rozpatrzone.
  Bogu niech będą dzięki za błogosławieństwo na wszystkich etapach prowadzonych prac. Wszystkich, którzy mają swój wkład w to wielkie dzieło, polecamy Miłosierdziu Bożemu i przemożnej opiece Matki Bożej Częstochowskiej. O definitywnym zakończeniu prac przy ołtarzu Matki Bożej będzie można jednak powiedzieć wówczas, kiedy za wykonane dzieło, zostanie uiszczona zapłata. Bóg zapłać wszystkim, którzy to rozumieją i na miarę możliwości i serca wspierają.

4. Również w miniony piątek, w obecności proboszcza, inspektora WUOZ w Łodzi oraz przedstawicieli firmy konserwatorskiej, podpisano protokół zezwalający na rozpoczęcie prac konserwatorskich i restauratorskich, przy ołtarzu bocznym z grupą rzeźb pasyjnych oraz rzeźbą Chrystusa w grobie. Na ten cel, z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Parafia otrzymała 1OO.OOO zł. Tym razem słowa wdzięczności pod adresem Urzędu Marszałkowskiego za przyznaną dotację.

5. Początek roku szkolno-katechetycznego zapowiada I Komunię św. i Bierzmowanie. Za tydzień, po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie rodziców i dzieci, którzy za dziesięć miesięcy obchodzić będą uroczystość pierwszokomunijną. Na spotkanie przychodzą oboje rodzice.

6. Wszystkim dzieciom i młodzieży z racji patronalnego święta przypadającego w poniedziałek, życzymy, abyście tak kochali Pana Jezusa obecnego we Mszy świętej i Jego Matkę Najświętszą, jak miłował św. Stanisław Kostka. Szczęść Boże.

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,
25 lutego 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO


PONIEDZIAŁEK,
ŚRODA i SOBOTA:

7.3O

WTOREK,
CZWARTEK i PIĄTEK:
17.OO

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,
3 marca 2O24 r.:

8.3O, 11.OO i 16.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO.
W niedziele
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sankramentu,
Adoracją
i GORZKAMI ŻALAMI.

DROGA KRZYŻOWA:
w piątki o godz. 16.3O.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132