Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne, XXV Niedziela Zwykła, dn. 18 września 2022 r.

Środa, 07 Września 2022 r.

Na chwałę Świętej Bożej Rodzicielki

W pierwszą niedzielę miesiąca, tj. 4 września, nasi Parafianie i Pielgrzymi przybyli na Msze święte o godz. 8.3O i 11.OO, mieli okazję spotkać się i usłyszeć ciekawe wiadomości, na temat renowacji głównego ołtarza ze starej części kościółka, z łaskami słynącym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Prelekcje głosiła pani Magdalena Pasternak-Zabielska, dyrektor firmy prowadzącej prace renowacyjne.

Czwartek, 01 Września 2022 r.

Bliżej końca. Bliżej nowego.

Pierwszy dzień września rozpoczął się w Sanktuarium Eucharystią inaugurującą rok szkolno-katechetyczny, modlitwą o pokój i za ofiary II wojny światowej. Kiedy dzieci z wychowawcami podążali do szkoły, do kościółka wnoszono kolejne elementy odnowionego głównego ołtarza.

Czwartek, 01 Września 2022 r.

Wspomnienie odpustu

Przez pięć dni dziękowaliśmy Miłosierdziu Bożemu za naszą Najznamienitszą Parafiankę, Świętą Faustynę. Dziękczynne modlitwy wspierali Czciciele Miłosierdzia Bożego i Przyjaciele Apostołki Jego: z Polski i spoza jej granic. Najdalszy zakątek świata reprezentowali pątnicy z Brazylii; w łączności modlitewnej trwali także czciciele z Hongkongu i USA.

Wszystkie aktualności

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
25 września  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

Poniedziałek i środa:
7.3O.

Wtorek, czwartek i piątek:
18.OO.

Sobota:
8.OO.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA,
2 października  2O22 r.:

8.3O, 11.OO  i 16.OO

* * *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele
i uroczystości
: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
w dni powszednie o godz. 16.3O;
w niedziele
i uroczystości
: 
bezpośredni po Godzinie Miłosierdzia
,
około godz. 15.2O.
Wyjątkowo:
1 paździenika

o godz. 7.3O.

 

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132